JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä

Liite 1: Prosessikaaviot

  • Versio: 2.0
  • Julkaistu: 5.9.2017
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Sisällys

  1. 1 Prosessikaaviot

    1 Prosessikaaviot

Oheisissa prosessikaavioissa kuvataan JHS-suosituksen valmisteluprosessi pääpiirteissään. Kaavioissa ei ole kuvattu kaikkia valmisteluprosessin piirteitä, vaan niiden tarkoituksena on auttaa hahmottamaan valmistelun eteneminen pääpiirteissään.

Kuvassa 1 kuvataan valmistelun päävaiheet, joiden tarkempi kuvaus löytyy seuraavista kuvista.

Image1

Kuva 1. JHS-valmistelu, päävaiheet.

Image2

Kuva 2. Suositushankkeen aloitus.

Image3

Kuva 3. Suosituksen valmistelu.

Image4

Kuva 4. Suositusluonnoksen käsittely.