JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

Liite 2 SEPA

  • Versio: 1.1
  • Julkaistu: 27.5.2009
  • Voimassaoloaika: Toistaiseksi

1 SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA on lyhenne sanoista Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue. Tavoitteena on laajentaa maksuliikenteen kotimarkkina-alue käsittämään EU-alue, ETA-maat Islanti, Norja ja Liechtenstein sekä Sveitsi. Myös maksujenvälityksen lainsäädäntöä yhtenäistetään EU-alueella. Yhtenäinen lainsäädäntö säätelee myös maksujenvälityksen nopeutta, joka tulee olemaan tulevaisuudessa sama koko EU-alueella. Yhtenäinen euromaksualue hyödyttää eurooppalaisia kuluttajia ja yrityksiä.

SEPAn myötä tilinumerokäytäntö muuttuu. Käyttöön tulee tilinumeroiden kansainvälinen esittämistapa IBAN (International Bank Account Number) ja maksut välitetään nimenomaan IBAN-muotoisen tilinumeron perusteella. Lisäksi tarvitaan saajan pankin BIC - koodi (SWIFT-osoite). Sekä tilinumeron uusi esittämistapa että saajan pankin BIC–koodi on huomioitava myös laskulla ja tilisiirtolomakkeessa.

IBANin käyttäminen on ollut pakollista rajat ylittävissä maksuissa jo 1.1.2007 alkaen alueella, jonka muodostavat EU-maat ja ETA -maat Islanti, Norja ja Liechtenstein. Myös useimmat muut Euroopan maat ovat ottaneet IBANin käyttöön. IBAN-tilinumeron tunnistaa numerosarjan alussa olevasta kaksikirjaimisesta maatunnuksesta. IBANin pituus vaihtelee maittain. Esimerkiksi Suomessa IBAN on FI-alkuinen, 18 merkkiä pitkä, Espanjassa 24 merkkiä pitkä ja Saksassa 22 merkkiä pitkä. Esimerkki suomalaisesta IBAN – tilinumerosta: FI2112345600000785.


BIC - koodi (SWIFT -osoite) on pankin osoite, jonka avulla pankki tunnistetaan. BIC/SWIFT - koodin pituus on joko 8 tai 11 merkkiä, joista kuusi ensimmäistä merkkiä on aina kirjaimia ja loput kirjaimia ja/tai numeroita.

Mikäli toisessa EU-maassa olevan laskuttajan IBAN ja BIC puuttuu laskulta, pitää ne kysyä maksun saajalta/laskuttajalta. Pankki ei voi antaa tietoja muiden pankkien asiakkaiden IBAN-tilinumeroista tai muiden pankkien BICeistä.

IBANin ja BICin käyttäminen on alkanut jo yleistyä myös kotimaan maksamisessa, mutta toistaiseksi on vielä mahdollista käyttää myös kotimaista tilinumeroa. Kotimaisissa maksuissa siirrytään kokonaan IBANin ja BICin käyttöön osana yhtenäisen euromaksualueen muodostamista vuoden 2010 loppuun mennessä.