JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

Liite 5 Sähköinen laskutus muissa maissa

  • Versio: 1.1
  • Julkaistu: 27.5.2009
  • Voimassaoloaika: Toistaiseksi

1 Sähköinen laskutus muissa maissa

1.1 Yleistä

Sähköisen laskutuksen ratkaisut ovat hyvin erilaisia eri maissa. Teknologiat vaihtelevat sähköpostin liitteistä EDI-laskutukseen. Myös lakivaatimukset ovat vaihtelevia ja maakohtaisia.

Alun perin tätä moninaisuutta ratkaisemaan kirjoitettiin direktiivi 2001/115/EY, mutta käytännössä se herätti enemmän hämmennystä. (Neuvoston direktiivi 2001/115/EY direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta arvonlisäverotuksen laskuttamiselle asettamien vaatimusten yksinkertaistamiseksi, ajanmukaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi). Direktiivin pohjalta on myös käynnistetty työryhmiä, mm. standardointia kehittävän CEN/ISSS työryhmä eInvoice 2 (WS/eInv2). 

EU-tasolla sähköisen laskutuksen ratkaisuja miettivät myös European Expert Group on EEI (European Electronic Invoicing Framework), WS/BII (Business Interoperability Interfaces for public procurement in Europe) ja PEPPOL -hanke (Pan-European Public eProcurement On-Line).

http://www.cen.eu/cenorm/businessdomains/businessdomains/isss/activity/einvoicing_2.asp

http://www.e-invoice-gateway.net/

http://www.cen.eu/cenorm/businessdomains/businessdomains/isss/activity/ws_bii.asp

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm

http://www.peppol.eu/

1.2 Joitain linkkejä

Ruotsissa julkishallinto on ollut aktiivinen ja valtion virastot ovat olleet valmiita lähettämään ja vastaanottamaan sähköisiä laskuja 1.7.2008 alkaen.

http:// www.esv.se

Tanskassa julkishallinto on jo pitkään kehittänyt OIOXML-ratkaisua (Offentlig Information Online).

http://www.oio.dk/about-digitalisérdk.aspx

Norjassa pankkisektori on ollut hyvin aktiivinen ja kuluttajalaskutus on siellä kehittynyttä.

http://www.efaktura.no/produkt/efaktura/index.htm

Myös Virossa kuluttajalaskutus on ollut sähköisen laskutuksen kehityskohteena.

http://www.arved.ee

Englannissa tulli on ollut aktiivinen sähköisen laskutuksen prosesseissa.

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageVAT_ShowContent&id=HMCE_PROD_010205&propertyType=document

Italian sähköisen laskutuksen sivusto, jossa käsitellään erityisesti lainsäädännöllisiä ja valtion talouteen liittyviä aiheita

http://131.175.28.103/web/einvoice/einvoice.htm