JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot

Liite 1. UML-kaaviot

 • Versio: 2.0
 • Julkaistu: 25.4.2018
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Sisällys

  1 Metatiedon tunnistamistiedot

Kuvassa 1 on esitetty osio ”Metatiedon tunnistamistiedot”. Metatietotaulukossa osion elementit ovat riveillä 1-22.

Liite1_Kuva1

Kuva 1. Tunnistamistiedot.

Metatietoelementtejä koskevat ehdot (MD_Metadata):

language: kuvailtava, jos kieltä ei ole määritelty koodausstandardissa

characterSet: kuvailtava, jos ISO 10646-1 ei ole käytössä eikä merkistöä ole määritelty koodausstandardissa

hierarchyLevel: kuvailtava, jos hierarkiataso ei ole ”tietoaineisto”

hierarchyLevelName: kuvailtava, jos hierarkiataso ei ole ”tietoaineisto”

parentIdentifier: kuvailtava, jos on olemassa korkeampi hierarkiataso

  2 Resurssin tunnistamistiedot

Kuvassa 2 on esitetty osio ”Resurssin tunnistamistiedot”. Metatietotaulukossa osion elementit ovat riveillä 23-66.

Liite1_Kuva2

Kuva 2. Resurssin tunnistamistiedot.

Metatietoelementtejä koskevat ehdot (MD_DataIdentification):

characterSet: kuvailtava, jos ISO 10646-1 ei ole käytössä.

Jos elementti MD_Metadata.hierarchyLevel saa arvoksi ”tietoaineisto”, on joko extent.geographicElement.EX_GeographicBoundingBox tai extent.geographicElement.EX_GeographicDescription kuvailtava

topicCategory: kuvailtava, jos hierarkiataso on ”tietoaineisto”

  3 Rajoitustiedot

Kuvassa 3 on esitetty osio ”Rajoitustiedot”. Metatietotaulukossa osion elementit ovat riveillä 67-77.

Liite1_Kuva3_rev

Kuva 3. Rajoitustiedot.

  4 Laatutiedot

Kuvassa 4 on esitetty osio ”Laatutiedot”. Metatietotaulukossa osion elementit kokonaisuudessaan ovat riveillä 78-141.

Liite1_Kuva4_rev

Kuva 4. Laatutiedot.

   4.1 Historiatiedot

Kuvassa 4.1. on esitetty laatutieto-osion osa ”Historiatiedot”. Metatietotaulukossa historiatietojen elementit ovat riveillä 82-97.

Liite1_kuva4

Kuva 4.1. Historiatiedot.

   4.2 Mitattavat laatutekijät ja mitattavan laatutekijän osatekijät

Kuvassa 4.2. on esitetty laatutieto-osion osa ”Mitattavat laatutekijät ja mitattavan laatutekijän osatekijät”. Metatietotaulukossa mitattavien laatutekijöiden ja niiden osatekijöiden elementit ovat riveillä 108-127.

Liite1_Kuva4

Kuva 4.2. Mitattavat laatutekijät ja mitattavan laatutekijän osatekijät.

  5 Ylläpitotiedot

Kuvassa 5 on esitetty osio ”Ylläpitotiedot”. Metatietotaulukossa osion elementit ovat riveillä 142-155.

Liite1_kuva5_rev

Kuva 5. Ylläpitotiedot.

  6 Sijaintitiedon esitystapatiedot

Kuvassa 6 on esitetty osio ”Sijaintitiedon esitystapatiedot”. Metatietotaulukossa osion elementit ovat riveillä 156-185.

Liite1_Kuva6

Kuva 6. Sijaintitiedon esitystapatiedot.

Metatietoelementtejä koskevat ehdot (MD_GeoRectified):

checkPointDescription: pakollinen, jos elementti

checkPointAvailability saa arvoksi ”1” (eli kyllä)

  7 Vertausjärjestelmän tiedot

Kuvassa 7 on esitetty osio ”Vertausjärjestelmän tiedot”. Metatietotaulukossa osion elementit ovat riveillä 186-208.2.

Liite1_Kuva7_rev

Kuva 7. Vertausjärjestelmän tiedot.

  8 Tietosisältö

Kuvassa 8 on esitetty osio ”Tietosisältö”. Metatietotaulukossa osion elementit ovat riveillä 232-241.

Liite1_kuva8_rev

Kuva 8. Tietosisältö.

  9 Esitystapaluettelon tiedot

Kuvassa 9 on esitetty osio ”Esitystapaluettelon tiedot”. Metatietotaulukossa osion elementit ovat riveillä 268-269.

Liite1_Kuva9


Kuva 9. Esitystapaluettelon tiedot.

  10 Jakelutiedot

Kuvassa 10 on esitetty osio ”Jakelutiedot”. Metatietotaulukossa osion elementit ovat riveillä 270-302.

Metatietoelementtejä koskevat ehdot (MD_Distribution, MD_Format):

joko elementti distributionFormat tai

distributorFormat on dokumentoitava

Liite1_Kuva10_rev

Kuva 10. Jakelutiedot.

  11 Sovellusskeeman tiedot

Kuvassa 11 on esitetty osio ”Sovellusskeeman tiedot”. Metatietotaulukossa osion elementit ovat riveillä 320-327.

Liite1_Kuva11


Kuva 11. Sovelluskeeman tiedot.

  12 Kattavuustiedot

Kuvassa 12 on esitetty osio ”Kattavuustiedot”. Metatietotaulukossa osion elementit ovat riveillä 334-358.

Liite1_Kuva12_rev

Kuva 12. Kattavuustiedot.

  13 Viitetiedot ja vastuullinen osapuoli

Kuvassa 13 on esitetty osio ”Viitetiedot ja vastuullinen osapuoli”. Metatietotaulukossa osion elementit ovat riveillä 359-409.

Liite1_Kuva13_rev


Kuva 13. Viitetiedot ja vastuullinen osapuoli.