JHS 159 ISO OID -yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa

Liite 1. Esimerkkejä OID-yksilöintitunnuksen käytöstä

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 17.6.2010
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

  1 Johdanto

Tässä liitteessä on annettu esimerkkejä OID-yksilöintitunnusten käytöstä pääasiassa Y-tunnusalipuun nimiavaruuksissa (1.2.246.10.y.*). Nimiavaruuksien käytöstä voidaan antaa tarkempia ohjeita esim. toimialakohtaisesti.

  2 Yrityksen ja yhteisön yksilöinti

Esim. Turun kaupunki

y-tunnus on 0204819-8

root=1.2.246.10 ja extension=204819-8 tai

root=1.2.246.10.2048198

Esim. ammattikasvatushallitus

y-tunnus on 0245929-6

root=1.2.246.10 ja extension=245929-6 tai

root=1.2.246.10.2459296

Yhteisötunnus näytetään sen sijaan aina käyttäjälle kuten YTJ:ssä, eli auki kirjoitettuna etunolla (0) mukana ja ennen tarkistusmerkkiä väliviiva.

  3 Toimipaikkojen yksilöinti

Toimipaikka-käsite muodostuu toimijan (organisaatio, y-tunnus) jossakin tietyssä fyysisessä sijainnissa (osoite, paikkatieto) tuottamista palveluista (mm. kuntien tehtäväluokitus). Kukin organisaatio yksilöi omat toimipaikkansa. Toimipaikkojen yksilöinti voi olla keskitetty tai hajautettu organisaation valitseman hallinnointimallin mukaisesti. Tässä on annettu esimerkkejä toimipaikkojen yksilöinnistä.

Organisaatio varaa yhden tai useampia nimiavaruuksia toimipaikkojen yksilöintitunnuksia varten. Toimipaikat yksilöidään kokonaisluvulla, jotta ne voidaan kyseisellä tunnuksella liittää tarvittaessa solmuksi OID-puuhun. Mikäli organisaatiossa käytössä olevissa tietojärjestelmissä on jo toimipaikoille yksilöintitunnukset, voi organisaatio harkita näiden käyttämistä. Tällöin käytössä oleva nimiavaruus ja siihen liittyvä tunnusgeneraattori yksilöidään OID-tunnuksella. Toimipaikkoihin voidaan tukirekisterissä liittää toimipaikkojen perustiedot attribuutteina.

  4 Asiakirjan yksilöinti

Asiakirjojen laatimisesta vastaava taho yksilöi asiakirjat siihen käyttämällään tunnusgeneraattorilla. Vastuutaho yksilöi tunnusgeneraattorin hallinnoimallaan OID-tunnuksella. Tunnusgeneraattori voi olla esimerkiksi tietojärjestelmään sisältyvä algoritmi.

Esimerkiksi Turun kaupungin (1.2.246.10.2048198) keskushallinnon (vastuutaho = 1) asianhallintajärjestelmä on tunnusgeneraattori (1), joka yksilöi asiakirjat juoksevalla numerolla. 1.2.246.10.2048198.1.1.1, 1.2.246.10.2048198.1.1.2, 1.2.246.10.2048198.1.1.3 jne.

  5 Sairaanhoitopiirin yksilöintikäytäntö

Yhdenmukaisen toimintatavan saavuttamiseksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on terveyskeskusten kanssa sovittu OID-koodin muodostaminen alla olevan mukaisesti.

VSSHP:

Organisaatio OID 1.2.246.537.10.8282559.10.0Perustettu 1.5.2005

Ohjelmisto 1OID 1.2.246.537.10.8282559.12007.2006.1Perustettu 1.5.2005

Ohjelmisto 2OID 1.2.246.10.8282559.12039.2010Perustettu 15.2.2010

Asiakirja 1 OID 1.2.246.537.10.8282559.11001.2006.1..nPerustettu 1.5.2005

Asiakirja 2OID 1.2.246.10.8282559.11037.2009.1…nPerustettu 9.3.2009

Laite OID 1.2.246.10.8282559.13001.2010Perustettu 2.3.2010

Esimerkissä oleva nimiavaruus 537 tarkoittaa Stakesin eli nykyisen THL:n hallinnoimaa alipuuta. Käytäntö on peräisin vuosilta 2004 - 2005, jolloin ajatuksena oli sijoittaa kaikki terveydenhuollon kohteet kyseiseen alipuuhun. Tunnus on edelleen käyttökelpoinen, koska se pysyy yksikäsitteisenä THL:n huolehtiessa, siitä että ei anna hallinnoimassaan nimiavaruudessa tunnusta kenellekään muulle. Jo annettuja OID-tunnuksia ei myöskään saa muuttaa, koska niihin on jo muodostunut viittauksia muilta tahoilta.

Terveyskeskukset:

KunnatKuntayhtymät

1.2.246.10.xxxxxxxx.10.201.2.246.10.xxxxxxxx.10.0

  6 ISO OID-yksilöintitunnuksen XML-rakenne

HL7-standardiin sisältyy kaksi tietorakennetta, jotka käyttävät OID-tunnusta:

 1. Coded value (CV) eli tiettyyn koodistoon kuuluva koodiarvo. Koodisto tunnistetaan OID-yksilöintitunnuksella.
  HL7 CDA R2 XML-esimerkki ICD-10 tautiluokituksesta:
  <code code=" H54.4" codeSystem=" 1.2.246.537.6.1.1996" codeSystemName=" Stakes - ICD10 tautiluokitus 1999" displayName=" Toisen silmän sokeus"/>
 2. Instance Identifier (II) eli tiettyyn nimiavaruuteen (root) kuuluva yksilöintitunnus (extension).
  XML-esimerkki organisaation X työtodistus (asiakirja) 123: Organisaatio on varannut nimiavaruuden 5 henkilöstöhallinnolle, joka on varannut aliavaruuden 3 henkilöstöhallinnon asiakirjoille, jossa käytössä olevista järjestelmistä työtodistukset hallinnoivan järjestelmän tunnusgeneraattori on saanut tunnuksen 15:
  <value xsi:type="II" extension="123" root="1.2.246.10.1714953.5.3.15"/>

tai root=”1.2.246.10.1714953.5.3.15.123”.