JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa
Liite 2: SOVELTAMISTAULUKKO ICT-HANKINTOIHIN

  • Versio: 1.1 / 11.12.2013
  • Julkaistu: 13.10.2008
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

graphics1