JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa

Liite 1 Linkkejä tietovarantoihin ja ohjelmistovarastoihin

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 23.02.2009
 • Voimassaoloaika: Toistaiseksi

Tietovarantoja

 • OSOR, http://www.osor.eu/
  Tietoa tutkimuksista, Euroopassa tehdyistä avoimen lähdekoodin hankinnoista ja käyttöönotoista sekä hyvistä käytännöistä. Sisältää myös julkishallinnon ohjelmakoodi- ja dokumenttihakemiston.
 • Open Source Initiative, http://www.opensource.org/
  OSI hallinnoi avoimen lähdekoodin määritelmää ja ylläpitää listaa hyväksymistään avoimen lähdekoodin lisensseistä.
 • FOSSBazaar, http://www.fossbazaar.org/
  Yhteisö avoimen lähdekoodin hallittuun hyödyntämiseen. FOSSBazaar tarjoaa tietoa esimerkiksi juridisista kysymyksistä ja hyvistä käytännöistä avoimen lähdekoodin hyödyntämisessä.
 • Suomen open source -keskus COSS, http://www.coss.fi/
  Uutisia ja tapahtumia avoimen lähdekoodin maailmasta. Tietoa avoimen lähdekoodin ratkaisujen ja palvelujen toimittajista.

Ohjelmistohakemistoja

 • FLOSS guide ja FLOSS catalog, http://guide.conecta.it/
  EU:n komission rahoittamien Flossmetrics- ja OpenTTT -hankkeiden yhteydessä kootut avoimen lähdekoodin opas ja noin 100-sivuinen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen luettelo. Opas on tarkoitettu lähinnä pk-yrityksille, mutta se soveltuu perusteellisuutensa ja laajuutensa vuoksi myös julkishallinnon käyttöön. Ohjelmistot on luetteloitu käyttötarkoituksen mukaan ja niiden soveltuvuus ja kypsyys on arvioitu.
 • OSOR, http://www.osor.eu/
  Julkishallinnossa hyödynnettävien ohjelmistojen ja ohjelmistodokumenttien hakemisto.
 • Enterprise Open Source Directory, http://www.eosdirectory.com
  Yrityskäyttöön soveltuvia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja kategorioihin jaoteltuina. Ohjelmistot on arvioitu mm. toiminnallisuuden, kypsyyden ja ohjelmistoa kehittävän yhteisön aktiivisuuden mukaan.
 • Open Source as Alternative, http://www.osalt.com/
  Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voi hakea sillä perusteella, mitä suljettuja ohjelmistoja ne korvaavat tai vastaavat.
 • Open Source Enterprise Software Directory, http://www.opensourcexs.info/
  Pyrkii listaamaan parhaita yrityskäytössä olevia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.
 • SourceForge.net, http://www.sourceforge.net/
  Erittäin laaja ohjelmistohakemisto ja alusta avoimen lähdeoodin projektin ylläpidolle.
 • Launchpad, http://www.launchpad.net/
  Ohjelmistohakemisto ja alusta avoimen lähdekoodin projektien ylläpidolle.

1