JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys

Liite 1 Esiselvitysraportin sisällysluettelo

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 11.9.2009
  • Voimassaoloaika: Toistaiseksi

Esiselvitysraportin sisällysluettelo

1 Johdanto

1.1 Esiselvityksen tausta ja tavoitteet

1.2 Termit ja määritteet

2 Markkinakartoitus

2.1 Markkinoiden kartoittamisen tulokset

2.1.1 Toimittajat ja tuotteet

2.1.2 Käynnissä olevat vastaavat hankkeet

2.1.3 Puitesopimukset

3 Tavoiteratkaisun kuvaus

3.0.4 Järjestelmän toiminnallisuus

3.0.5 Järjestelmävaatimukset

3.0.6 Tietoturvallisuus

3.0.7 Kustannus- ja hyötyanalyysi

3.0.8 Laatutavoitteet

3.0.9 Integrointi muihin järjestelmiin

3.0.9.1 Konversiosuunnitelma

3.0.10 Kilpailutuksen perusteet

4 Jatkotoimenpide-ehdotukset