JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely

Liite 1 Käyttötapauslomake -mallipohja

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 11.9.2009
  • Voimassaoloaika: Toistaiseksi

Käyttötapauskuvaus-pohja

KÄYTTÖTAPAUKSEN NIMI esim. Asiakastietojen muutos

Yleiskuvaus

Kuvataan lyhyesti mikä on käyttötapauksen tarkoitus/ tehtävä.

Esim. Käyttäjä lisää, muuttaa tai poistaa tietoja

Laatija

Kirjataan laatijan nimi.

Päiväys / Versio

Kirjataan laatimispäivä ja versio.

Prosessi

Kuvataan mihin prosessiin käyttötapaus kuuluu.

Esim. Asiakastietojen käsittelyprosessi.

Käyttäjäroolit

Kuvataan käyttötapauksen käyttäjäroolit

Roolin oikeudet

rooli 1

esim. käsittelijä

Luku- ja kirjoitusoikeudet

rooli 2

esim. toinen järjestelmä

Luku- ja kirjoitusoikeudet

rooli 3

esim. pääkäyttäjä

Kaikki oikeudet

Esitiedot/ehdot

Kuvataan käyttötapauksen esiehdot, kuten esim. mitä järjestelmä tietää, mitä tietoja järjestelmä tarvitsee, mitä pitää olla tehtynä, mitä käyttötapaus olettaa, missä tilassa järjestelmä on, jotta käyttötapaus voidaan suorittaa.

Esim. Käsittelijä on kirjautunut järjestelmään omilla tunnuksillaan. Käsittelijä on syöttänyt asiakasnumeron järjestelmään. Järjestelmä on hakenut asiakkaan tiedot asiakastietokannasta ja avannut ne käsittelijälle.

Käyttötapauksen kuvaus

1

Esim. Käsittelijä syöttää ja tallentaa asiakkaan uudet osoitetiedot järjestelmään.

2

Esim. Järjestelmä tarkistaa osoitetietojen oikeellisuuden (muodollinen tarkistus).

3

Esim.Järjestelmä hakee yleisrekisterijärjestelmästä (esim VTJ) asiakkaan osoitetiedot. Järjestelmä vertailee osoitetietoja.

(P1)

4

Esim. Järjestelmä tallentaa hyväksytyt osoitetiedot kantaan ja ilmoittaa käyttäjälle tietojen tallennuksen onnistumisesta.

5

Poikkeukset

P1

Esim. P1 Järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle, että tiedoissa on eroja. Järjestelmä näyttää käyttäjän syöttämät ja yleisrekisterijärjestelmästä saadut tiedot rinnakkain käsittelijän ruudulla.

HUOM! Poikkeukset numeroidaan ja kukin sijoitetaan omaan ”lokeroon” ”, jotta niihin voidaan viitata tekstikuvauksesta . (Esim. P1)

Poikkeukseen kirjoitetaan vain poikkeus, ei tilannetta/käsittelysääntöä, joka johtaa poikkeukseen, ne on kirjoitettu tekstikuvaukseen tai tarvittaessa käsittelysääntöön.

Oletusarvoisesti käyttötapauksen suoritus keskeytyy poikkeukseen. Jos ei, siitä on mainittava.

P2

Lopputulos

Kuvataan mikä on käyttötapauksen lopputulos.

Esim. Asiakkaan tietoja on päivitetty. Tiedot on tallennettu tietokantaan. Asiakkaalle on lähetetty vahvistus tietojen päivittämisestä.

Muut vaatimukset

v1

Kuvataan mitä muita vaatimuksia käyttötapaukselle asetetaan toiminnallisten vaatimusten lisäksi.

Esim. Asiakastietojen haku perustietorekisteristä ei saa kestää yli 25sek.

v2

v3

Käyttötiheys

Kuvataan, kuinka usein käyttötapausta suoritetaan..

Esim. Muutoksia tehdään n.100/päivässä

Muuta

Kuvataan muita käyttötapaukseen liittyviä oleellisia tietoja, kuten avoimia asioita, viittauksia käytettäviin koodistoihin jne.