JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen

Liite 1 Vaiheittain eteneminen

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 23.04.2010
  • Voimassaoloaika: Toistaiseksi

SÄHKE2-toiminnallisuuden toteuttaminen yksittäiseen tietojärjestelmään on mahdollista vaiheistaa esimerkiksi seuraavan taulukon mukaisiin vaiheisiin. Taulukossa on esitetty suositusten kohdistuminen kuhunkin vaiheeseen:

Vaihe

Kuvaus

Suosituksen kohdat

1

Suunnitteluvaihe

1,2,3,4,5,9,11,12,14,15,16,20,21,24

2

Metadata-toiminnallisuuden toteuttaminen

6,7,8,10,13,17

3

eAMS-liitynnän toteuttaminen

7,8,10

4

Hävitystoiminnallisuuden toteuttaminen

22,23,25,26,27,28,29,30

5

Työnkulkuun liittyvän toiminnallisuuden toteuttaminen

18,19

Taulukossa esitetty vaiheistus vastaa suosituksen luvussa 5 esitettyä luetteloa siten, että metatietoon liittyvät muutokset toteutetaan yhdessä vaiheessa. Taulukonmukainen vaiheittain eteneminen on esitetty alla kuvana:

graphics1

Kuva 1 Tietojärjestelmän kehittäminen SÄHKE2:n mukaiseksi vaiheittain