JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely

Liite 4 Teknisiä työvälineitä tietosisällön ja rakenteen kuvailuun

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 21.10.2010
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO), Euroopan standardisoimisjärjestö (CEN) sekä INSPIRE ovat päättäneet käyttää mallintamisen graafisena kielenä Unified Modelling Language (UML) -kieltä ja sitä tukevana työvälineenä Sparx Systemsin Enterprise Architect -nimistä tuotetta (EA).

Mallintamisen leksikaalisena kielenä mainitut instanssit käyttävät W3C:n XMLSchema-kieltä.

Kun mallintaminen tehdään noudattaen JHS 162:n ohjeita ja käyttäen EA:ta, voidaan luotu UML-malli muuntaa XML-skeemaksi käyttäen Interactive Instruments -yhtiön kehittämää ShapeChange-nimistä työkalua, jonka kehittämisessä Open Geospatial Consortium on ollut mukana.