JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus

Liite 5 Katselmoinnin havaintoluettelo

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 15.12.2011
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Projekti

Päiväys

Kohde

Katselmoija

Korjaukset / vastine tehdään

Vastuuhenkilö

Kunkin havainnon alkuun kirjataan sen dokumentin nimi/kappale, jota havainto koskee. Havainnon vakavuus luokitellaan. Korjaavia toimenpiteitä vaativat havainnot saavat luokituksen vakava virhe ja muu puute tai virhe. Muut merkinnän arvoiset huomiot, joita ei lueta virheeksi tai puutteeksi, saavat luokituksen huomio tai kehitysehdotus. Katselmoinnissa kirjataan toimenpide-sarakkeeseen vaadittava toimenpide puutteen tai virheen korjaamiseksi, korjausaikataulu (pvm, milloin korjaus on viimeistään suoritettava) ja kuka vastaa toimenpiteestä. Lisäksi seurannasta vastaava henkilö kirjaa puumerkkinsä OK-sarakkeeseen hyväksyessään toimenpiteen tehdyksi.

Nro

Dokumentti

Vakavuus1

Havainto

Toimenpide

Aikataulu

Vastuuhlö

OK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Alaviitteet

1) Vakava virhe / Muu puute tai virhe / Huomio / Kehitysehdotus. Tarpeen vaatiessa voi käyttää myös muita luokituksia.