JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä

Liite 1. Korkeuden määrittäminen, ”EUREF-FIN-korkeudet”

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 5.12.2012
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

EUREF-FIN on kolmiulotteinen koordinaattijärjestelmä, joten EUREF-FIN-kiintopisteillä on myös korkeuskomponentti. Satelliittimittauksista saadaan havaitsijan kolmiulotteiset geosentriset XYZ-koordinaatit, jotka voidaan edelleen konvertoida maantieteellisiksi koordinaateiksi φ, λ, h (tai taso- ja korkeuskoordinaateiksi) missä h on korkeus vertausellipsoidista. Käytettäessä EUREF-FIN-koordinaatteja, saadaan GNSS-mittauksilla ellipsoidista mitatut korkeudet h yhteensopiviksi vaaituksella saatujen korkeuksien H kanssa geoidimallista interpoloidun geoidin korkeuden N avulla:

H = h – N.

Suomessa suositeltavia geoidimalleja ovat FIN2000, joka on sovitettu N60-korkeusjärjestelmään ja FIN2005N00, joka on sovitettu N2000-korkeusjärjestelmään. Tällöin FIN2000-mallia käytettäessä saadaan N60-järjestelmän mukaisia ortometrisiä korkeuksia ja FIN2005N00-mallilla N2000-järjestelmän mukaisia normaalikorkeuksia.

Geoidimalleihin ja niiden sovitukseen kansalliseen korkeusjärjestelmään sisältyy aina epävarmuutta. FIN2000-sovituksen jäännösvirheiden (156 sovitettua pistettä) neliöllinen keskiarvo oli ±28 mm ja 154 testipisteellä havaitut suurimmat muunnosvirheet 8–9 cm. Vastaavasti FIN2005N00:n sovitusvirheiden keskihajonta on ±19 mm ja suurimmat muunnosvirheet n. 6 cm. Sekä FIN2000- että FIN2005N00-geoidimallit ovat saatavilla Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelusta

http://coordtrans.fgi.fi.

Korkeuden muunnokset ja korkeusjärjestelmät on kuvattu suosituksessa JHS 163 ja geoidimallit Geodeettisen laitoksen tiedotteessa 29.