JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

Liite 4 Ominaisuustiedot, koodiluettelot ja arvojoukot

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 10.4.2014
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

1 Ominaisuustiedot

Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ominaisuustiedoista seuraavat tietolajit on tunnistettu tärkeiksi aineiston hyödyntämisen kannalta:

  • Väylätyyppi
  • Toiminnallinen luokka
  • Nopeusrajoitus
  • Kääntymismääräys
  • Siltatieto painorajoituksineen sekä alikulku/tunnelitieto ja alikulun korkeus
  • Joukkoliikenteen pysäkkitieto.

Kun kunnat ja muut toimijat uusivat omia tietojärjestelmiään ja ylläpitoprosessejaan tarkoituksenaan myös päivitystietojen toimittaminen kansalliseen tie- ja katuverkostoaineiston tietojärjestelmään, on vähintäänkin edellä mainittuja tietolajeja kyettävä toimittamaan.

Tietojärjestelmän täydellinen tietosisältö on julkaistu internetissä osoitteessa

http://www.digiroad.fi

Kansalliseen tie- ja tieverkostotietojärjestelmään siirrettävien tietojen yhdenmukaistamiseksi seuraavassa kappaleessa luetellaan KRYSP-verkkotopologiaskeeman tukemat koodiluettelot ja arvojoukot. Muunnos aineistotoimittajan lähdejärjestelmän ominaisuustiedoista on tehtävä, kun käytetään tämän JHS-suosituksen kappaleessa 4.2 kuvattua tiedonsiirtoskeemaan perustuvaa aineiston päivitystapaa 2.

Verkkotopologiaskeeman ylläpidossa oleva versio on julkaistu internetissä osoitteessa

http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/krysp.html

2 Koodiluettelot ja arvojoukot

Tässä kappaleessa on määritelty kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston tiedonsiirtoskeemaan sisältyvät koodiluettelot ja arvojoukot. Lopullinen hyväksytty teksti julkaistaan Yhteentoimivuus.fi-portaalissa.

Tietyn yksittäisen ominaisuuden arvojen sijoittuminen koodiluetteloon tai arvojoukkoon määräytyy asetuksen perusteella (EU-asetus 1089/2010).

KRYSP-verkkotopologia tiedonsiirtoskeeman versio 2.0.0 ei tue kaikkia INSPIREn edellyttämiä ominaisuuksia.

Voidable-alatyypit on merkitty kursiivilla.

Paikkatietoelementti

Liittyy paikkatietotyyppiin

Koodiluettelo

Arvojoukko

mkvt: laji

DigiroadNimiType

virallinen, vaihtoehtoinen

mkvt: vaikutussuunta

VaikutustietoType

1, 2, 3

mkvt: rajoitteentieto

AjoneuvotiedotType

kielletty, sallittu

mkvt: ajoneuvotyyppi

AjoneuvotiedotType

kaikki

moottoriajoneuvo

ajoneuvo

kuorma-auto

linja-auto

pakettiauto

henkilöauto

taksi

moottoripyörä

mopo

polkupyörä

jalankulkija

ajoneuvoyhdistelmä

traktori tai maatalousajoneuvo

matkailuajoneuvo

jakeluauto

hälytysajoneuvo

kimppakyytiajoneuvo

sotilasajoneuvo

vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo

huoltoajo

tontille ajo

läpiajo

mkvt: speedLimitMinMax

NopeusrajoitusType

minimun

maximum

recommendedminimum

recommendedmaximum

mkvt: nuolenSuunta

OpastauluType

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

mkvt: vari

OpastauluType

1, 2, 3

mkvt: suurinSallittu

SuurinSallittuType

ajoneuvon suurin sallittu leveys

ajoneuvon suurin sallittu korkeus

ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus

ajoneuvon suurin sallittu massa

ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa

ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa

mkvt: kaantymismaarayselementti

KaantymismaaraysType

alkuelementti

välielementti

loppuelementti

mkvt: kaantymismaarays

KaantymismaaraysType

pakollinen ajosuunta

kielletty kääntymissuunta

fyysinen kääntymisrajoitus

mkvt: tyyppi
(väylätyyppi)

TielinkkiType

maantie

katu

yksityistie

rautatie

kevyen liikenteen väylä

lautta

mkvt: tLuokka
(toiminnallinen luokka)

TielinkkiType

seudullinen pääkatu / valtatie

seudullinen pääkatu / kantatie

seudullinen pääkatu / seututie

kokoojakatu / yhdystie

liityntäkatu / tärkeä yhdystie

muu yksityistie

kevyen liikenteen väylä

mkvt: linkkityyppi

TielinkkiType

moottoritien osa

moniajorataisen tien osa, joka ei ole moottoritie

yksiajorataisen tien osa

kiertoliittymän osa

liitännäisliikennealueen osa

ramppi

huolto- tai pelastustien osa

jalankulkualueen osa

pyörätien osa

moottoriliikennetien osa

mkvt: suunta

TielinkkiType

liikenne on sallittua molempiin suuntiin

liikenne on sallittua digitointisuuntaa vastaan

liikenne on sallittu digitointisuuntaan

liikenne on suljettu molemmissa suunnissa

mkvt: kLuokka

(kansallinen tieluokka)

TielinkkiType

valtatie

kantatie

seututie

yhdystie

mkvt: lRtyyppi

TielinkkiType

lautta

lossi

mkvt: rakentamistilanne

TielinkkiType

rakenteilla

suunniteltu

kohde ei käytössä

valmis

mkvt: tyyppi

DRpalvelutyyppiType

sairaala/poliklinikka

ensiapupiste

tavaraliikennekeskus

tulli

rajanylityspaikka

lepoalue

kaupunginkeskus

lentokenttä

laivaterminaali

taksiasema

rautatieasema

pysäköintialue

autojen lastausterminaali

linja- ja kuorma-autojen pysäköintialue

pysäköintitalo

linja-autoasema

maamerkki

mkvt: lepoalueentyyppi

DRpalvelutyyppiType

levähdysalue, kattavampi varustelu

levähdysalue, perusvarustelu

yksityinen palvelualue

sisaanAjovaylansuunta

DRPalveluunPaasyType

sisään- ja ulosajo

sisäänajo

ulosajo

mkvt: tyyppiKoodi

SolmuType

enclosedTrafficArea

junction

levelCrossing

pseudoNode

roadEnd

roadServiceArea

roundabout

trafficSquare

yht:sijaintiepavarmuus

SijaintiType

0.15, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0, 7.5, 10.0, 20.0

yht: luontitapa

SijaintiType

Digitointi

Maastomittaus

Skannattu

Kuvamittaus

Lasekeilattu

Kiinteistötoimitus

Muu

tuntematon

yht:tila

AineistotoimituksentiedotType

Valmis

Keskeneräinen

Muu

Ei tiedossa