JHS 191 Strukturen för en plan för informationsstyrningen

Bilaga 2. Beskrivning av datamodellen

  • Version: 1.0 / 16.1.2015
  • Publicerad: 14.4.2015
  • Giltighetstid: tills vidareImage1