JHS 191 Strukturen för en plan för informationsstyrningen

Bilaga 6: Jämförelsetabell mellan metadatamodellen och metadata i SÄHKE2

  • Version: 1.0 / 15.1.2015
  • Publicerad: 14.4.2015
  • Giltighetstid: tills vidare

Inledning

I tabellen presenteras samlat överensstämmelsen för metadata och nödvändigheten av metadata i informationsstyrningsplanens struktur med metadata och nödvändigheten av metadata enligt metadatamodellen i arkivverkets SÄHKE2-bestämmelse. I denna jämförelse ingår inte informationsstyrningsplanens externa metadata, det vill säga metadata enligt metadatamodellens kapitel 2. Gemensamma metadata för informationsstyrningsplanens strukturelement och 3. Uppgifter som beskriver informationsstyrningsplanen, eftersom dessa inte har motsvarigheter bland metadata i SÄHKE2.

Förklaringar till tabellen:

Nr

Metadatas nummer i resp. metadatamodell

P

Obligatorisk

P?

Villkorligt obligatorisk

V

Valfri

JHS Informationsstyrningsplan

SÄHKE2 Metadatamodell

Nr

Metadatas namn

Obl.

Nr

Metadatas namn

Obl.

4

Klassens metadata

Funktion

4.1

Kod

P

FunctionCode (xml-schema)

P

4.2

Beteckning

P

2.13

Funktion

P

4.3

Beskrivning

V

5

Metadata i behandlingsprocessbeskrivningen

Behandlingsprocess för dokumentär information

5.1

Offentlighetsklass

P

2.6.1

Offentlighetsklass

P

5.2

Sekretesstid

P?

2.6.2

Sekretesstid

P?

5.3

Motivering för sekretess

P?

2.6.4

Motivering för sekretess

P?

5.4

Beräkningsgrund för sekretess

V

5.5

Skyddsnivå

V

2.6.5

Skyddsnivå

V

5.6

Säkerhetsklass

V

2.6.6

Säkerhetsklass

P?

5.7

Personuppgifter

P

2.6.7

Personuppgifter

P

5.8

Förvaringstidens längd

P

2.11.1

Förvaringstidens längd

P

5.9

Grund för förvaringstid

P

2.11.2

Grund för förvaringstid

P

5.10

Beräkningsgrund för förvaringstid

V

5.11

Processens ägare

V

5.12

Källa till samlande processbeteckning

V

5.13

Ämnesord

V

2.1

Ämne

V

5.14

Ämnesordslista som används

V

2.1

Ämne

V

5.15

Huvuddatagrupp

V

5.16

Datasystem

V

6

Åtgärdens metadata

Åtgärdens metadata

6.1

Åtgärdens typ

P

5.6

Typ

P

6.2

Beskrivning

V

5.2

Beskrivning

V

6.3

Behandlingsprocessens status

V

2.12

Status

P

6.4

Datasystem

V

7

Metadata för dokumentinformation

Metadata för dokument

7.1

Dokumenttyp

P

2.15

Dokumenttyp

P

7.2

Precisering av dokumenttyp

V

7.3

Offentlighetsklass

P

2.6.1

Offentlighetsklass

P

7.4

Sekretesstid

P?

2.6.2

Sekretesstid

P?

7.5

Motivering för sekretess

P?

2.6.4

Motivering för sekretess

P?

7.6

Beräkningsgrund för sekretess

V

7.7

Skyddsnivå

V

2.6.5

Skyddsnivå

V

7.8

Säkerhetsklass

V

2.6.6

Säkerhetsklass

P?

7.9

Personuppgifter

P

2.6.7

Personuppgifter

P

7.10

Förvaringstidens längd

P

2.11.1

Förvaringstidens längd

P

7.11

Grund för förvaringstid

P

2.11.2

Grund för förvaringstid

P

7.12

Beräkningsgrund för förvaringstid

V

7.13

Ämnesord

V

2.1

Ämne

V

7.14

Ämnesordslista som används

V

2.1

Ämne

V

7.15

Huvuddatagrupp

V

7.16

Datasystem

V

7.17

Ändring av offentlighetsklass

V

7.18

Radering av tidigare versioner av dokumentinformation

V

7.19

Förvaringsplats för dokumentinformation

V

2.9

Förvaringsplats

V

7.20

Förvaringsplats för dokumentinformation

V

2.9

Förvaringsplats

V

8

Möjlighet att utöka metadata

8.1

Utökning

V

2.8

Organisationsspecifika metadata

V