JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne

Liite 2. Tietomallin kuvaus

  • Versio: 1.0 / 16.1.2015
  • Julkaistu: 14.4.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksigraphics1