JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne

Liite 6: Metatietomallin ja SÄHKE2-metatietojen vertailutaulukko

  • Versio: 1.0 / 15.1.2015
  • Julkaistu: 14.4.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Johdanto

Taulukossa on esitetty kootusti tiedonohjaussuunnitelman rakenteen metatietojen ja niiden pakollisuuksien vastaavuus arkistolaitoksen SÄHKE2-määräyksen metatietomallin mukaisiin metatietoihin ja niiden pakollisuuksiin. Tässä vertailuissa ei ole mukana tiedonohjaussuunnitelman ulkoisia metatietoja eli metatietomallin lukujen 2. Tiedonohjaussuunnitelman rakenneosien yhteiset metatiedot ja 3. Tiedonohjaussuunnitelmaa kuvaavat tiedot metatietoja, sillä nämä eivät sisällä vastaavuuksia SÄHKE2-metatietoihin.

Taulukon selitteet:

Nro.

Metatiedon numero ko. metatietomallissa

P

Pakollinen

P?

Ehdollisesti pakollinen

V

Valinnainen

JHS Tiedonohjaussuunnitelma

SÄHKE2 Metatietomalli

Nro.

Metatiedon nimi

Pakol.

Nro.

Metatiedon nimi

Pakol.

4

Luokan metatiedot

Tehtävä

4.1

Tunnus

P

FunctionCode (xml-skeema)

P

4.2

Nimeke

P

2.13

Tehtävä

P

4.3

Kuvaus

V

5

Käsittelyprosessin kuvauksen metatiedot

Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessi

5.1

Julkisuusluokka

P

2.6.1

Julkisuusluokka

P

5.2

Salassapitoaika

P?

2.6.2

Salassapitoaika

P?

5.3

Salassapitoperuste

P?

2.6.4

Salassapitoperuste

P?

5.4

Salassapidon laskentaperuste

V

5.5

Suojaustaso

V

2.6.5

Suojaustaso

V

5.6

Turvallisuusluokka

V

2.6.6

Turvallisuusluokka

P?

5.7

Henkilötietoja

P

2.6.7

Henkilötietoja

P

5.8

Säilytysajan pituus

P

2.11.1

Säilytysajan pituus

P

5.9

Säilytysajan peruste

P

2.11.2

Säilytysajan peruste

P

5.10

Säilytysajan laskentaperuste

V

5.11

Prosessin omistaja

V

5.12

Kokoavan prosessitunnuksen lähde

V

5.13

Asiasana

V

2.1

Aihe

V

5.14

Käytetty asiasanasto

V

2.1

Aihe

V

5.15

Päätietoryhmä

V

5.16

Tietojärjestelmä

V

6

Toimenpiteen metatiedot

Toimenpiteen metatiedot

6.1

Toimenpiteen tyyppi

P

5.6

Tyyppi

P

6.2

Kuvaus

V

5.2

Kuvaus

V

6.3

Käsittelyprosessin tila

V

2.12

Tila

P

6.4

Tietojärjestelmä

V

7

Asiakirjatiedon metatiedot

Asiakirjan metatiedot

7.1

Asiakirjatyyppi

P

2.15

Asiakirjatyyppi

P

7.2

Asiakirjatyypin tarkenne

V

7.3

Julkisuusluokka

P

2.6.1

Julkisuusluokka

P

7.4

Salassapitoaika

P?

2.6.2

Salassapitoaika

P?

7.5

Salassapitoperuste

P?

2.6.4

Salassapitoperuste

P?

7.6

Salassapidon laskentaperuste

V

7.7

Suojaustaso

V

2.6.5

Suojaustaso

V

7.8

Turvallisuusluokka

V

2.6.6

Turvallisuusluokka

P?

7.9

Henkilötietoja

P

2.6.7

Henkilötietoja

P

7.10

Säilytysajan pituus

P

2.11.1

Säilytysajan pituus

P

7.11

Säilytysajan peruste

P

2.11.2

Säilytysajan peruste

P

7.12

Säilytysajan laskentaperuste

V

7.13

Asiasana

V

2.1

Aihe

V

7.14

Käytetty asiasanasto

V

2.1

Aihe

V

7.15

Päätietoryhmä

V

7.16

Tietojärjestelmä

V

7.17

Julkisuusluokan muutos

V

7.18

Asiakirjatiedon aiempien versioiden poisto

V

7.19

Asiakirjatiedon tallennuspaikka

V

2.9

Sijaintipaikka

V

7.20

Asiakirjatiedon säilytyspaikka

V

2.9

Sijaintipaikka

V

8

Metatietojen laajennettavuus

8.1

Laajennos

V

2.8

Organisaatiokohtaiset metatiedot

V