JHS 192 Kontoplan för kommuner och samkommuner

Bilaga 12. Schema för redovisning av nedskrivning

  • Version: 1.0
  • Publicerad: 2.9.2015
  • Giltighetstid: tills vidare

graphics1