JHS 192 Kontoplan för kommuner och samkommuner

Bilaga 5. Koncernfinansieringsanalys för kommun och samkommun

  • Version: 1.0
  • Publicerad: 2.9.2015
  • Giltighetstid: tills vidare

Verksamhetens kassaflöde

Uppgiftskälla:

Årsbidrag

+/-

Koncernresultaträkningen

Extraordinära poster

+/-

Koncernresultaträkningen

Korrektivposter till internt tillförda medel

+/-

+/-

Koncernbalansräkningen, -resultaträkningen, noter

och uppgifter som samlas in separat

Investeringarnas kassaflöde

Investeringsutgifter

-

Uppgifter som samlas in separat

Finansieringsandelar till investeringsutgifter

+

Uppgifter som samlas in separat

Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva

+

+/-

Noter och uppgifter som samlas in separat

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

=

Finansieringens kassaflöde

Förändringar i utlåningen

Ökningar av utlåningen

-

Uppgifter som samlas in separat

Minskningar av utlåningen

+

+/-

Uppgifter som samlas in separat

Förändringar i lånebeståndet

Ökning av långfristiga lån

+

Uppgifter som samlas in separat

Minskning av långfristiga lån

-

Uppgifter som samlas in separat

Förändring av kortfristiga lån

+/-

+/-

Uppgifter som samlas in separat

Förändringar i eget kapital

+/-

Koncernbalansräkningen och uppgifter som samlas in separat

Övriga förändringar av likviditeten

Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital

+/-

Koncernbalansräkningen

Förändring av omsättningstillgångar

+/-

Koncernbalansräkningen

Förändring av fordringar

+/-

Koncernbalansräkningen

Förändring av räntefria skulder

+/-

+/-

Koncernbalansräkningen

Finansieringens kassaflöde

=

Förändring av likvida medel

+/-

Förändring av likvida medel

Likvida medel 31.12.

+

Koncernbalansräkningen

Likvida medel 1.1.

-

+/-

Koncernbalansräkningen