JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Liite 12. Kaavio arvonalentumisen esittämisestä

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 2.9.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

TULOSLASKELMA

TASE

PYSYV

Ä

T VASTAAVAT

Muut toimintakulut

Aineettomat hy

ö

deykkeet

Rahoitustuotot ja

-

kulut

Aineelliset hy

ö

dykkeet

Muut rahoituskulut

Maa

-

ja vesialueet

Arvonalentumiset vaihtuvien

Rakennukset

vastaavien rahoitusvaroista

Kiinte

ä

t rakenteet ja laitteet

Arvonalentumiset pysyvien

Koneet ja kalusto

vastaavien sijoituksista

Muut aineelliset hy

ö

dykkeet

Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat

Poistot ja arvonalentumiset

Sijoitukset

Suunnitelman mukaiset poistot

Osakkeet ja osuudet

Poistot aineettomista oikeuksista

KOM

-

osakkeet

Muut osakkeet ja osuudet

Kertaluonteiset poistot

Muut lis

ä

poistot

Joukkovelkakirjalainasaamiset

Muut lainasaamiset

Muut saamiset

Arvonalentumiset

Pysyvien vastaavien hy

ö

dykkeiden

arvonalentumiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit

TULOSLASKELMA

TASE

PYSYV

Ä

T VASTAAVAT

Muut toimintakulut

Aineettomat hy

ö

deykkeet

Rahoitustuotot ja

-

kulut

Aineelliset hy

ö

dykkeet

Muut rahoituskulut

Maa

-

ja vesialueet

Arvonalentumiset vaihtuvien

Rakennukset

vastaavien rahoitusvaroista

Kiinte

ä

t rakenteet ja laitteet

Arvonalentumiset pysyvien

Koneet ja kalusto

vastaavien sijoituksista

Muut aineelliset hy

ö

dykkeet

Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat

Poistot ja arvonalentumiset

Sijoitukset

Suunnitelman mukaiset poistot

Osakkeet ja osuudet

Poistot aineettomista oikeuksista

KOM

-

osakkeet

Muut osakkeet ja osuudet

Kertaluonteiset poistot

Muut lis

ä

poistot

Joukkovelkakirjalainasaamiset

Muut lainasaamiset

Muut saamiset

Arvonalentumiset

Pysyvien vastaavien hy

ö

dykkeiden

arvonalentumiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit