JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Liite 2. Kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelma

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 2.9.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Tiedon lähde:

Toiminnan rahavirta

Vuosikate

XXX

Tuloslaskelmasta

Satunnaiset erät

±XXX

Tuloslaskelmasta

Tulorahoituksen korjauserät

±XXX

XXX

Liitetiedoista

Investointien rahavirta

Investointimenot

-XXX

Vs AI, AII, AIII1

Rahoitusosuudet investointimenoihin

-XXX

Vs AI, AII, AIII1

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

-XXX

-XXX

Liitetiedoista

Toiminnan ja investointien rahavirta

±XXX

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys

-XXX

Vs AIII2-4

Antolainasaamisten vähennys

XXX

±XXX

Vs AIII2-4

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

+XXX

Vt E I 1-4

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-XXX

Vt E I 1-4

Lyhytaikaisten lainojen muutos

±XXX

±XXX

Vt E II 1-4

Oman pääoman muutokset

±XXX

Vt A

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

±XXX

Vs B, Vt D

Vaihto-omaisuuden muutos

±XXX

Vs C1

Saamisten muutos

±XXX

Vs CII

Korottomien velkojen muutos

±XXX

±XXX

Vt E I5-8, E II5-8

Rahoituksen rahavirta

±XXX

Rahavarojen muutos

±XXX

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.

XXX

Vs CIII,CIV

Rahavarat 1.1.

XXX

±XXX

Vs CIII,CIV

Vs=Vastaavaa

Vt=Vastattavaa