JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Liite 4. Kunnan ja kuntayhtymän konsernituloslaskelma

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 2.9.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

2014

2013

Toimintatuotot

+

+

Toimintakulut

-

-

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)

+/-

+/-

Toimintakate

=

=

Verotulot

+

+

Valtionosuudet

+

+

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

+

+

Muut rahoitustuotot

+

+

Korkokulut

-

-

Muut rahoituskulut

-

+/-

-

+/-

Vuosikate

=

=

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-

-

-

Tilikauden yli- ja alipariarvot

+/-

+/-

+/-

Arvonalentumiset

-

-

-

-

Satunnaiset erät

+/-

+/-

Tilikauden tulos

=

=

Tilinpäätössiirrot

+/-

+/-

Vähemmistöosuudet

+/-

+/-

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

=

=