JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Liite 5. Kunnan ja kuntayhtymän konsernin rahoituslaskelma

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 2.9.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Toiminnan rahavirta

Tiedon lähde:

Vuosikate

+/-

Konsernituloslaskelmasta

Satunnaiset erät

+/-

Konsernituloslaskelmasta

Tulorahoituksen korjauserät

+/-

+/-

Konsernitaseesta, -tuloslaskelmasta, liitetiedoista

ja erikseen kerättävistä tiedoista

Investointien rahavirta

Investointimenot

-

Erikseen kerättävistä tiedoista

Rahoitusosuudet investointimenoihin

+

Erikseen kerättävistä tiedoista

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

+

+/-

Liitetiedoista ja erikseen kerättävistä tiedoista

Toiminnan ja investointien rahavirta

=

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

-

Erikseen kerättävistä tiedoista

Antolainasaamisten vähennykset

+

+/-

Erikseen kerättävistä tiedoista

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

+

Erikseen kerättävistä tiedoista

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-

Erikseen kerättävistä tiedoista

Lyhytaikaisten lainojen muutos

+/-

+/-

Erikseen kerättävistä tiedoista

Oman pääoman muutokset

+/-

Konsernitaseesta ja erikseen kerättävistä tiedoista

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

+/-

Konsernitaseesta

Vaihto-omaisuuden muutos

+/-

Konsernitaseesta

Saamisten muutos

+/-

Konsernitaseesta

Korottomien velkojen muutos

+/-

+/-

Konsernitaseesta

Rahoituksen rahavirta

=

Rahavarojen muutos

+/-

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.

+

Konsernitaseesta

Rahavarat 1.1.

-

+/-

Konsernitaseesta