JHS 195 Definitioner för arbetsställe och andra relaterade termer

Bilaga 1. Beständighetsregler för bildning av arbetsställeuppgift gällande arbetsställen hos kommuner och samkommuner

  • Version: 1.0
  • Publicerad: 14.10.2015
  • Giltighetstid: tills vidare

Faktorer som påverkar kontinuiteten för arbetsställe

Kontinuiteten för ett arbetsställe påverkas av:

  1. Läge
  2. Ägande
  3. Bransch
  4. Personal.

Ändring av plats vs. ändring av andra faktorer

Om läget ändras till utanför kommungränsen, så ändras enhetens identitet det vill säga det tidigare arbetsstället läggs ner och ett nytt bildas.

Om läget ändras inom kommunen och övriga faktorer är oförändrade, så ändras inte enhetens identitet det vill säga samma arbetsställe (identitet) får en ny adress (enheter med färre än 10 personer).

Om läget ändras inom kommunen och dessutom minst en annan faktor ändras det vill säga

  • Ägande
  • Bransch eller
  • Antalet anställda minskar till under hälften → enhetens identitet ändras det vill säga det tidigare arbetsstället läggs ner och en ny bildas.

Som figur:

graphics1

Övergång

En övergång (arbetsställe vars identitet bevaras, det vill säga beteckningen ändras inte, övergår mellan två ägare) är av ovan nämnda skäl möjlig endast i situationer där arbetsstället byter ägare utan andra förändringar. Om händelsen förutom ägarbyte är förknippad med ändring av läge eller bransch, kan det inte vara fråga om övergång utan ändring av identitet (ett arbetsställe upphör och ett nytt bildas).

Inaktivitet

Om inaktiviteten varar mer än 18 månader, anses det att enheten har upphört och en ny har bildats.