JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät

Liite 1. Toimipaikkatiedon muodostamisen pysyvyyssäännöt kuntien ja kuntayhtymien toimipaikkoja koskien

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 14.10.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Toimipaikan jatkuvuuteen vaikuttavat tekijät

Toimipaikan jatkuvuuteen vaikuttavat:

  1. Sijainti
  2. Omistajuus
  3. Toimiala
  4. Henkilöstö.

Sijainnin muuttuminen vs. muiden tekijöiden muuttuminen

Jos sijainti muuttuu kuntarajojen ulkopuolelle , niin yksikön identiteetti muuttuu eli vanha toimipaikka lopetetaan ja perustetaan uusi.

Jos sijainti muuttuu sijaintikunnan sisäpuolella ja muut tekijät pysyvät ennallaan , niin yksikön identiteetti ei muutu eli sama toimipaikka(tunnus) saa uuden osoitteen (alle 10 hengen yksiköt).

Jos sijainti muuttuu sijaintikunnan sisäpuolella ja lisäksi vähintään yksi muu tekijä muuttuu eli

  • Omistus
  • Toimiala tai
  • Henkilöstön määrä putoaa alle puoleen → yksikön identiteetti muuttuu eli vanha toimipaikka lopetetaan ja perustetaan uusi.

Kuvana:

graphics1

Siirtyminen

Siirtyminen (toimipaikkayksikkö, jonka identiteetti säilyy eli tunnus pysyy muuttumattomana, siirtyy kahden omistajuuden välillä) on em. mainituista seikoista johtuen mahdollista vain tilanteissa, joissa toimipaikka vaihtaa omistajaa ilman muita muutoksia. Jos tapahtumaan liittyy omistajavaihdoksen lisäksi sijainnin tai toimialan muutos, ei kyseessä voi olla siirtymä vaan identiteetin muutos (toimipaikkayksikkö lopettaa ja uusi aloittaa).

Toimimattomuus

Jos toimimattomuus kestää yli 18 kuukautta, katsotaan yksikkö lopettaneeksi ja uusi aloittaneeksi.