JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako

Liite 10: Suomalaisten koordinaattijärjestelmien kansainväliset tunnistekoodit

  • Versio: 1.0 / 3.2.2016
  • Julkaistu: 5.4.2016
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

EPSG -tunnisteet (ks. http://www.epsg.org)versio 8.4, 2014-05-01

Tunnisteita Suomen alueella käytettävissä oleville geodeettisille koordinaattijärjestelmille

EPSG-
tunniste

Koordinaatti-järjestelmän nimi

Koordinaattien järjestys

Huomio

4258

ETRS89

φ, λ

Vastaa Suomen alueella koordinaattijärjestelmää
EUREF-FIN-GRS80

4937

ETRS89

φ, λ, h

Vastaa Suomen alueella koordinaattijärjestelmää
EUREF-FIN-GRS80h

4936

ETRS89

X, Y, Z

Vastaa Suomen alueella koordinaattijärjestelmää
EUREF-FIN-XYZ

4123

KKJ

φ, λ

Tunnisteita Suomen alueella käytettävissä oleville tasokoordinaattijärjestelmille

EPSG-tunniste

EPSG-nimi

Koordinaatti-järjestelmän nimi

Koordi-naattien järjestys

Huomio

3067

ETRS89 / TM35FIN(E,N)

ETRS-TM35FIN

E, N

5048

ETRS89 / TM35FIN(N,E)

ETRS-TM35FIN

N, E

25834

ETRS89 / UTM zone 34N

ETRS-TM34

E, N

Suomen alueella geodeettinen datumi on EUREF-FIN

3046

ETRS89 / UTM zone 34N (N-E)

ETRS-TM34

N, E

Suomen alueella geodeettinen datumi on EUREF-FIN

25835

ETRS89 / UTM zone 35N

ETRS-TM35

E, N

Suomen alueella geodeettinen datumi on EUREF-FIN

3047

ETRS89 / UTM zone 35N (N-E)

ETRS-TM35

N, E

Suomen alueella geodeettinen datumi on EUREF-FIN

25836

ETRS89 / UTM zone 36N

ETRS-TM36

E, N

Suomen alueella geodeettinen datumi on EUREF-FIN

3048

ETRS89 / UTM zone 36N (N-E)

ETRS-TM36

N, E

Suomen alueella geodeettinen datumi on EUREF-FIN

3873

ETRS89 / GK19FIN

ETRS-GK19

N, E

3874

ETRS89 / GK20FIN

ETRS-GK20

N, E

3875

ETRS89 / GK21FIN

ETRS-GK21

N, E

3876

ETRS89 / GK22FIN

ETRS-GK22

N, E

3877

ETRS89 / GK23FIN

ETRS-GK23

N, E

3878

ETRS89 / GK24FIN

ETRS-GK24

N, E

3879

ETRS89 / GK25FIN

ETRS-GK25

N, E

3880

ETRS89 / GK26FIN

ETRS-GK26

N, E

3881

ETRS89 / GK27FIN

ETRS-GK27

N, E

3882

ETRS89 / GK28FIN

ETRS-GK28

N, E

3883

ETRS89 / GK29FIN

ETRS-GK29

N, E

3884

ETRS89 / GK30FIN

ETRS-GK30

N, E

3885

ETRS89 / GK31FIN

ETRS-GK31

N, E

3034

ETRS89 / LCC Europe

ETRS-LCC

N, E

Suomen alueella geodeettinen datumi on EUREF-FIN

3035

ETRS89 / LAEA Europe

ETRS-LAEA

N, E

Suomen alueella geodeettinen datumi on EUREF-FIN

3386

KKJ / Finland zone 0

KKJ-kaista 0

N, E

2391

KKJ / Finland zone 1

KKJ-kaista 1

N, E

2392

KKJ / Finland zone 2

KKJ-kaista 2

N, E

2393

KKJ / Finland Uniform Coordinate System

KKJ-kaista 3

N, E

Nk. yhtenäiskoordinaatisto (YKJ)

2394

KKJ / Finland zone 4

KKJ-kaista 4

N, E

3387

KKJ / Finland zone 5

KKJ-kaista 5

N, E

Tunnisteita Suomen alueella käytettävissä oleville yhdistelmäkoordinaattijärjestelmille

EPSG-
tunniste

EPSG
nimi

Koordinaatti-järjestelmien nimet

Koordi-naattien järjestys

Huomio

3901

KKJ / Finland Uniform Coordinate System + N60 height

YKJ ja

korkeusjärjestelmä N60

N, E, H

3902

ETRS89 / TM35FIN(N,E) + N60 height

ETRS-TM35FIN ja

korkeusjärjestelmä N60

N, E, H

3903

ETRS89 / TM35FIN(N,E) + N2000 height

ETRS-TM35FIN ja

korkeusjärjestelmä N2000

N, E, H

7409

ETRS89 + EVRF2000 height

ETRS89 ja

korkeusjärjestelmä EVRF2000

φ, λ, H

1. koordinaattijärjestelmää vastaa Suomen alueella EUREF-FIN-GRS80. 2. koordinaattijärjestelmää vastaa Suomen alueella N60.

7423

ETRS89 + EVRF2007 height

ETRS89 ja

korkeusjärjestelmä EVRF2007

φ, λ, H

1. koordinaattijärjestelmää vastaa Suomen alueella EUREF-FIN-GRS80. 2. koordinaattijärjestelmää vastaa Suomen alueella N2000.

Alun perin ETRS-GKn -koordinaattijärjestelmille (EPSG:3126 – EPSG:3138) vale-idäksi määritettiin 500 000 m. Vuonna 2009 kuitenkin kaistojen koordinaattiarvojen erottamiseksi toisistaan määritettiin uudet vale-itäarvot. Tunnisteiden EPSG:3873-EPSG:3885 mukaisissa järjestelmissä vale-itä on 500 000 m lisättynä projektiokaistan keskimeridiaanin asteluku kerrottuna miljoonalla metrillä. Esimerkiksi
ETRS-GK19 -tasokoordinaattijärjestelmän vale-itä on siten 19 500 000 m.

Alun perin kaikkien tasokoordinaattijärjestelmien, joiden geodeettinen datumi on EUREF-FIN, koordinaattiarvoissa määritettiin itäkoordinaatti edeltämään pohjoiskoordinaattia. INSPIRE-direktiivin toimeenpanon myötä Euroopassa päädyttiin kuitenkin periaatteeseen, että verkkopalveluissa noudatetaan Euroopassa järjestystä, jossa pohjoiskoordinaatti edeltää itäkoordinaattia. Tämän seurauksena käytössä on koodeja kummallekin järjestykselle.