JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako

Liite 3: Projektiolaskujen esimerkit

 • Versio: 1.0 / 7.2.2016
 • Julkaistu: 5.4.2016
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Esimerkkeinä projektiolaskuista esitetään muunnos geodeettisista koordinaateista tasokoordinaateiksi ja päinvastoin välituloksineen. Tasokoordinaattijärjestelminä esimerkeissä ovat ETRS-TM35FIN, ETRS-GKn, ETRS-LAEA ja ETRS-LCC.

  1 Projektiolaskut ETRS-TM35FIN-tasokoordinaattijärjestelmässä

Lähtötiedot: Pisteen G4 (Geta) EUREF-FIN-koordinaatit:

Image1

GRS80-vertausellipsoidin parametrit:

Image2

Karttaprojektion parametrit:

Image3

Apusuureet:

Image4 Image5

Image6

Image7

  2 Projektiolaskut ETRS-GKn-tasokoordinaattijärjestelmissä

Lähtötiedot: Pisteen G42 (Kymi) EUREF-FIN-koordinaatit:

Image8

GRS80-vertausellipsoidin parametrit:

Image9

Karttaprojektion parametrit. Parametreissa n vastaa tasokoordinaattijärjestelmän nimen mukaista kaistan tunnistetta (keskimeridiaanin asteluku 19-31):

Image10

Pisteen G42 koordinaatit, meridiaanikonvergenssi ja mittakaavakerroin ETRS-GKn-tasokoordinaattijärjestelmissä:

Image11

Image12

Esimerkistä on huomioitava, että ETRS-GKn-tasokoordinaattijärjestelmiä tulee käyttää tarkoituksen mukaisella kaistan leveydellä. Tässä esimerkissä on kuitenkin konvertoitu geodeettiset koordinaatit kaikkiin ETRS-GKn-tasokoordinaattijärjestelmiin. Tästä seuraa taulukossa ilmenevät suuret mittakaavavirheet (yksikkönä ppm) reunimmaisilla kaistoilla.

  3 Projektiolaskut ETRS-LAEA-tasokoordinaattijärjestelmässä

Lähtötiedot: Pisteen G42 (Kymi) EUREF-FIN-koordinaatit:

Image13

GRS80-vertausellipsoidin parametrit:

Image14

Karttaprojektion parametrit:

Image15

Apusuureet:

Image16

Image17

  4 Projektiolaskut ETRS-LCC-tasokoordinaattijärjestelmässä

Lähtötiedot: Pisteen G42 (Kymi) EUREF-FIN-koordinaatit:

Image18

GRS80-vertausellipsoidin parametrit:

Image19

Karttaprojektion parametrit:

Image20

Apusuureet:

Image21

Image22