JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako

Liite 4: Koordinaattijärjestelmien kuvaukset ISO 19111:2007 mukaisesti

 • Versio: 1.0 / 3.2.2016
 • Julkaistu: 5.4.2016
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Tässä liitteessä annetaan aluksi EUREF-FIN geodeettisen datumin kuvaus, koska datumi on käytössä kaikissa tämän liitteen mukaisissa koordinaattijärjestelmissä Suomen alueella. Itse koordinaattijärjestelmien kuvauksissa datumista ei anneta kuitenkaan toiston välttämiseksi kuin nimi.

ETRS-TMn, ETRS-LAEA ja ETRS-LCC-koordinaattijärjestelmien osalta kuvauksen geodeettiseksi datumiksi on laitettu ETRS89, mikä tarkoittaa että Suomen alueella käytetään EUREF-FIN geodeettista datumia. Huomioitavaa kuvauksissa on myös, että jälkimmäisten koordinaattijärjestelmien koordinaatistojen akselistot ovat käänteisessä järjestyksessä alussa määriteltyjen kanssa.

  1 EUREF-FIN-geodeettinen datumi

UML identifier

Entry

XML encoding

CD_GeodeticDatum

name:

EUREF-FIN

remarks:

EUREF-FIN was realized with a GPS campaign made in 1996-97. The data were processed in ITRF96 reference frame in central epoch of observations (1997.0) and transformed to the ETRS89 according to the recommendation by the EUREF commission (Boucher & Altamimi, 1995) resulting in ETRF96 coordinates. According to the definition of the ETRS89, the transformation formulae reduce the coordinates back to the epoch 1989.0, but only the rigid motion of the Eurasian plate is accounted for. For instance, the effect of the postglacial rebound phenomenon occurring in the Fennoscandian area, amounting up to 1cm/yr intraplate deformations, is not reduced by the formulae. Therefore, the epoch of the realization for the land uplift is the central epoch of observations, i.e. 1997.0. The resulting national ETRS89 realization was labelled to EUREF-FIN.

anchorDefinition:

See: Ollikainen, M., H. Koivula, and M. Poutanen, 2000. The densification of the EUREF network in Finland. Publication of the Finnish Geodetic Institute N:o 129. Kirkkonummi. ISBN 951-711-236-X.

realizationEpoch:

1997.0

domainOfValidity:

Finland

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco ” xmlns:xsi=” http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”> <gmd:geographicElement><gmd:EX_GeographicDescription><gmd:geographicIdentifier><gmd:MD_Identifier><gmd:code><gco:CharacterString>Finland</gco:CharacterString></gmd:code></gmd:MD_Identifier></gmd:geographicIdentifier></gmd:EX_GeographicDescription></gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

Datum of the national coordinate reference system

CD_PrimeMeridian

name:

Greenwich

GreenwichLongitude:

0

uom:

degrees

CD_Ellipsoid

name:

Geodetic Reference System 1980

alias:

GRS 80

semiMajorAxis:

6378137.0

uom:

metre

secondDefiningParameter:

inverseFlattening

inverseFlattening:

298.257222101

remarks

See: Moritz, H. (2000): Geodetic Reference System 1980. Journal of Geodesy , 74:1.

  2 EUREF-FIN-GRS80-koordinaattijärjestelmä

UML identifier

Entry

XML encoding

CS_GeodeticCRS

name:

EUREF-FIN-GRS80

alias:

EUREF-FIN

domainOfValidity:

Finland

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco ” xmlns:xsi=” http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”> <gmd:geographicElement><gmd:EX_GeographicDescription><gmd:geographicIdentifier><gmd:MD_Identifier><gmd:code><gco:CharacterString>Finland</gco:CharacterString></gmd:code></gmd:MD_Identifier></gmd:geographicIdentifier></gmd:EX_GeographicDescription></gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

National coordinate reference system

remarks:

National realization of the ETRS89 reference system.

In pan-European use the geodetic datum of this CRS can be switched to be ETRS89, which in reality is not a geodetic datum. However, the use of ETRS89 as a geodetic datum allows seamless appearing cross-realization compatibility and usability with meagre co-ordinate value differences on realization boundaries.

CS_EllipsoidalCS

name:

EUREF-FIN coordinate system

CS_CoordinateSystemAxis

name:

geodetic latitude

axisAbbrev:

φ

axisDirection:

north

axisUnitID:

degree

CS_CoordinateSystemAxis

name:

geodetic longitude

axisAbbrev:

λ

axisDirection:

east

axisUnitID:

degree

CD_GeodeticDatum

name:

EUREF-FIN

  3 EUREF-FIN-GRS80h-koordinaattijärjestelmä

UML identifier

Entry

XML encoding

CS_GeodeticCRS

name:

EUREF-FIN-GRS80h

alias:

EUREF-FIN

domainOfValidity:

Finland

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”><gmd:geographicElement><gmd:EX_GeographicDescription><gmd:geographicIdentifier><gmd:MD_Identifier><gmd:code><gco:CharacterString>Finland</gco:CharacterString></gmd:code></gmd:MD_Identifier></gmd:geographicIdentifier></gmd:EX_GeographicDescription></gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

National coordinate reference system

remarks:

National realization of the ETRS89 reference system.

In pan-European use the geodetic datum of this CRS can be switched to be ETRS89, which in reality is not a geodetic datum. However, the use of ETRS89 as a geodetic datum allows seamless appearing cross-realization compatibility and usability with meagre co-ordinate value differences on realization boundaries.

CS_EllipsoidalCS

name:

EUREF-FIN

CS_CoordinateSystemAxis

name:

geodetic latitude

axisAbbrev:

φ

axisDirection:

north

axisUnitID:

degree

CS_CoordinateSystemAxis

name:

geodetic longitude

axisAbbrev:

λ

axisDirection:

east

axisUnitID:

degree

CS_CoordinateSystemAxis

name:

ellipsoidal height

axisAbbrev:

h

axisDirection:

up

axisUnitID:

metre

CD_GeodeticDatum

name:

EUREF-FIN

  4 EUREF-FIN-XYZ-koordinaattijärjestelmä

UML identifier

Entry

XML encoding

CS_GeodeticCRS

name:

EUREF-FIN-XYZ

alias:

EUREF-FIN

domainOfValidity:

Finland

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”><gmd:geographicElement><gmd:EX_GeographicDescription><gmd:geographicIdentifier><gmd:MD_Identifier><gmd:code><gco:CharacterString>Finland</gco:CharacterString></gmd:code></gmd:MD_Identifier></gmd:geographicIdentifier></gmd:EX_GeographicDescription></gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

National coordinate reference system

remarks:

National realization of the ETRS89 reference system.

In pan-European use the geodetic datum of this CRS can be switched to be ETRS89, which in reality is not a geodetic datum. However, the use of ETRS89 as a geodetic datum allows seamless appearing cross-realization compatibility and usability with meagre co-ordinate value differences on realization boundaries.

CS_CartesianCS

name:

EUREF-FIN cartesian geocentric coordinate system

CS_CoordinateSystemAxis

name:

geocentric X

axisAbbrev:

X

axisDirection:

geocentricX

axisUnitID:

metre

CS_CoordinateSystemAxis

name:

geocentric Y

axisAbbrev:

Y

axisDirection:

geocentricY

axisUnitID:

metre

CS_CoordinateSystemAxis

name:

geocentric Z

axisAbbrev:

Z

axisDirection:

geocentricZ

axisUnitID:

metre

CD_GeodeticDatum

name:

EUREF-FIN

  5 ETRS-TM35FIN-tasokoordinaattijärjestelmä

UML identifier

Entry

XML encoding

CS_ProjectedCRS

name:

ETRS-TM35FIN

domainOfValidity:

Finland

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco ” xmlns:xsi=” http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”> <gmd:geographicElement><gmd:EX_GeographicDescription><gmd:geographicIdentifier><gmd:MD_Identifier><gmd:code><gco:CharacterString>Finland</gco:CharacterString></gmd:code></gmd:MD_Identifier></gmd:geographicIdentifier></gmd:EX_GeographicDescription></gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

Country-wide projected coordinate reference system

CS_CartesianCS

name:

ETRS-TM35FIN coordinate system

CS_CoordinateSystemAxis

name:

Easting

axisAbbrev:

Ε

axisDirection:

east

axisUnitID:

metre

CS_CoordinateSystemAxis

name:

Northing

axisAbbrev:

Ν

axisDirection:

north

axisUnitID:

metre

CD_GeodeticDatum

name:

EUREF-FIN

CC_Conversion

name:

ETRS-TM35FIN

domainOfValidity:

Finland

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco ” xmlns:xsi=” http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”> <gmd:geographicElement><gmd:EX_GeographicDescription><gmd:geographicIdentifier><gmd:MD_Identifier><gmd:code><gco:CharacterString>Finland</gco:CharacterString></gmd:code></gmd:MD_Identifier></gmd:geographicIdentifier></gmd:EX_GeographicDescription></gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

CC_OperationMethod:

name:

Transverse Mercator

formula:

See: Hirvonen, R. A., 1970. The Use of Subroutines in Geodetic Computations, Maanmittaus

sourceDimensions:

2

targetDimensions:

2

CC_OperationParameter

name:

Latitude of natural origin

CC_ParameterValue

value:

CC_OperationParameter

name:

Longitude of natural origin

CC_ParameterValue

value:

27° E

CC_OperationParameter

name:

Scale factor at natural origin

CC_ParameterValue

value:

0.9996

CC_OperationParameter

name:

False easting

CC_ParameterValue

value:

500 000

CC_OperationParameter

name:

False northing

CC_ParameterValue

value:

0

  6 ETRS-GKn-tasokoordinaattijärjestelmien esimerkkinä ETRS-GK24

UML identifier

Entry

XML encoding

CS_ProjectedCRS

name:

ETRS-GK24

domainOfValidity:

Nominally in Finland between 23° 30' E and 24° 30' E, but may also be used in adjacent areas if a municipality chooses to use one zone over its whole extent

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco ” xmlns:xsi=” http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”> <gmd:geographicElement>< gmd:EX_GeographicBoundingBox><gmd:westBoundLongitude><gco:Decimal>23.5</gco:Decimal></gmd:westBoundLongitude><gmd:eastBoundLongitude><gco:Decimal>24.5</gco:Decimal></gmd:eastBoundLongitude><gmd:southBoundLatitude><gco:Decimal>59.5</gco:Decimal></gmd:southBoundLatitude><gmd:northBoundLatitude><gco:Decimal>69.0</gco:Decimal></gmd:northBoundLatitude> </ gmd:EX_GeographicBoundingBox> </gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

Projected coordinate reference system

CS_CartesianCS

name:

ETRS-GK24 coordinate system

CS_CoordinateSystemAxis

name:

Northing

axisAbbrev:

Ν

axisDirection:

north

axisUnitID:

metre

CS_CoordinateSystemAxis

name:

Easting

axisAbbrev:

Ε

axisDirection:

east

axisUnitID:

metre

CD_GeodeticDatum

name:

EUREF-FIN

CC_Conversion

name:

ETRS-GK24

domainOfValidity:

Nominally in Finland between 23° 30' E and 24° 30' E, but may also be used in adjacent areas if a municipality chooses to use one zone over its whole extent

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco ” xmlns:xsi=” http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”> <gmd:geographicElement>< gmd:EX_GeographicBoundingBox><gmd:westBoundLongitude><gco:Decimal>23.5</gco:Decimal></gmd:westBoundLongitude><gmd:eastBoundLongitude><gco:Decimal>24.5</gco:Decimal></gmd:eastBoundLongitude><gmd:southBoundLatitude><gco:Decimal>59.5</gco:Decimal></gmd:southBoundLatitude><gmd:northBoundLatitude><gco:Decimal>69.0</gco:Decimal></gmd:northBoundLatitude> </ gmd:EX_GeographicBoundingBox> </gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

Topographic mapping

CC_OperationMethod:

name:

Transverse Mercator

formula:

See: Hirvonen, R. A., 1970. The Use of Subroutines in Geodetic Computations, Maanmittaus .

sourceDimensions:

2

targetDimensions:

2

CC_OperationParameter

name:

Latitude of natural origin

CC_ParameterValue

value:

CC_OperationParameter

name:

Longitude of natural origin

CC_ParameterValue

value:

24° E

CC_OperationParameter

name:

Scale factor at natural origin

CC_ParameterValue

value:

1.0

CC_OperationParameter

name:

False easting

CC_ParameterValue

value:

24 500 000

CC_OperationParameter

name:

False northing

CC_ParameterValue

value:

0

  7 ETRS-TMn-tasokoordinaattijärjestelmien esimerkkinä ETRS-TM34

UML identifier

Entry

XML encoding

CS_ProjectedCRS

name:

ETRS-TM34

alias:

ETRS89- TM34

domainOfValidity:

Europe between 18° E and 24° E

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco ” xmlns:xsi=” http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”> <gmd:geographicElement>< gmd:EX_GeographicBoundingBox><gmd:westBoundLongitude><gco:Decimal>18.0</gco:Decimal></gmd:westBoundLongitude><gmd:eastBoundLongitude><gco:Decimal>24.0</gco:Decimal></gmd:eastBoundLongitude><gmd:southBoundLatitude><gco:Decimal>0.0</gco:Decimal></gmd:southBoundLatitude><gmd:northBoundLatitude><gco:Decimal>84.0</gco:Decimal></gmd:northBoundLatitude> </ gmd:EX_GeographicBoundingBox> </gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

Projected coordinate reference system for conformal mapping at scales larger than
1:500 000

CS_CartesianCS

name:

ETRS-TM34 coordinate system

CS_CoordinateSystemAxis

name:

Northing

axisAbbrev:

Ν

axisDirection:

north

axisUnitID:

metre

CS_CoordinateSystemAxis

name:

Easting

axisAbbrev:

Ε

axisDirection:

east

axisUnitID:

metre

CD_GeodeticDatum

name:

ETRS89

CC_Conversion

name:

ETRS-TM34

domainOfValidity:

Europe between 18° E and 24° E

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco ” xmlns:xsi=” http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”> <gmd:geographicElement>< gmd:EX_GeographicBoundingBox><gmd:westBoundLongitude><gco:Decimal>18.0</gco:Decimal></gmd:westBoundLongitude><gmd:eastBoundLongitude><gco:Decimal>24.0</gco:Decimal></gmd:eastBoundLongitude><gmd:southBoundLatitude><gco:Decimal>0.0</gco:Decimal></gmd:southBoundLatitude><gmd:northBoundLatitude><gco:Decimal>84.0</gco:Decimal></gmd:northBoundLatitude> </ gmd:EX_GeographicBoundingBox> </gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

CC_OperationMethod:

name:

Transverse Mercator

formula:

See: Hirvonen, R. A., 1970. The Use of Subroutines in Geodetic Computations, Maanmittaus .

sourceDimensions:

2

targetDimensions:

2

CC_OperationParameter

name:

Latitude of natural origin

CC_ParameterValue

value:

CC_OperationParameter

name:

Longitude of natural origin

CC_ParameterValue

value:

21° E

CC_OperationParameter

name:

Scale factor at natural origin

CC_ParameterValue

value:

0.9996

CC_OperationParameter

name:

False easting

CC_ParameterValue

value:

500 000

CC_OperationParameter

name:

False northing

CC_ParameterValue

value:

0

  8 ETRS-LAEA-tasokoordinaattijärjestelmä

UML identifier

Entry

XML encoding

CS_ProjectedCRS

name:

ETRS-LAEA

alias:

ETRS89-LAEA

domainOfValidity:

Europe

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco ” xmlns:xsi=” http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”> <gmd:geographicElement><gmd:EX_GeographicDescription><gmd:geographicIdentifier><gmd:MD_Identifier><gmd:code><gco:CharacterString>Europe </gco:CharacterString></gmd:code></gmd:MD_Identifier></gmd:geographicIdentifier></gmd:EX_GeographicDescription></gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

Projected coordinate reference system for used for statistical applications at any scale

CS_CartesianCS

name:

ETRS-LAEA coordinate system

CS_CoordinateSystemAxis

name:

Northing

axisAbbrev:

Y

axisDirection:

north

axisUnitID:

metre

CS_CoordinateSystemAxis

name:

Easting

axisAbbrev:

X

axisDirection:

east

axisUnitID:

metre

CD_GeodeticDatum

name:

ETRS89

CC_Conversion

name:

ETRS-LAEA

domainOfValidity:

Europe

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco ” xmlns:xsi=” http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”> <gmd:geographicElement><gmd:EX_GeographicDescription><gmd:geographicIdentifier><gmd:MD_Identifier><gmd:code><gco:CharacterString>Europe </gco:CharacterString></gmd:code></gmd:MD_Identifier></gmd:geographicIdentifier></gmd:EX_GeographicDescription></gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

CC_OperationMethod:

name:

Lambert Azimuthal Equal Area

formula:

See: Snyder, J. P., 1983. Map Projections – A Working Manual. U.S. Geological Survey Professional Paper 1395.

sourceDimensions:

2

targetDimensions:

2

CC_OperationParameter

name:

Latitude of natural origin

CC_ParameterValue

value:

52° N

CC_OperationParameter

name:

Longitude of natural origin

CC_ParameterValue

value:

10° E

CC_OperationParameter

name:

False easting

CC_ParameterValue

value:

4 321 000 m

CC_OperationParameter

name:

False northing

CC_ParameterValue

value:

3 210 000 m

  9 ETRS-LCC-tasokoordinaattijärjestelmä

UML identifier

Entry

XML encoding

CS_ProjectedCRS

name:

ETRS-LCC

alias:

ETRS89-LCC

domainOfValidity:

Europe

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco ” xmlns:xsi=” http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”> <gmd:geographicElement><gmd:EX_GeographicDescription><gmd:geographicIdentifier><gmd:MD_Identifier><gmd:code><gco:CharacterString>Europe </gco:CharacterString></gmd:code></gmd:MD_Identifier></gmd:geographicIdentifier></gmd:EX_GeographicDescription></gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

Projected coordinate reference system for conformal mapping at scales of 1:500 000 and smaller.

CS_CartesianCS

name:

ETRS-LCC coordinate system

CS_CoordinateSystemAxis

name:

Northing

axisAbbrev:

N

axisDirection:

north

axisUnitID:

metre

CS_CoordinateSystemAxis

name:

Easting

axisAbbrev:

E

axisDirection:

east

axisUnitID:

metre

CD_GeodeticDatum

name:

ETRS89

CC_Conversion

name:

ETRS-LCC

domainOfValidity:

Europe

<gmd:EX_Extent xmlns:gmd=”http://www.isotc211.org/2005/gmd” xmlns:gco=”http://www.isotc211.org/2005/gco ” xmlns:xsi=” http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.isotc211.org/2005/gmd extent.xsd”> <gmd:geographicElement><gmd:EX_GeographicDescription><gmd:geographicIdentifier><gmd:MD_Identifier><gmd:code><gco:CharacterString>Europe </gco:CharacterString></gmd:code></gmd:MD_Identifier></gmd:geographicIdentifier></gmd:EX_GeographicDescription></gmd:geographicElement></gmd:EX_Extent>

scope:

CC_OperationMethod:

name:

Lambert Conformal Conical

formula:

See: Snyder, J. P., 1983. Map Projections – A Working Manual. U.S. Geological Survey Professional Paper 1395.

sourceDimensions:

2

targetDimensions:

2

CC_OperationParameter

name:

Latitude of false origin

CC_ParameterValue

value:

52° N

CC_OperationParameter

name:

Longitude of false origin

CC_ParameterValue

value:

10° E

CC_OperationParameter

name:

Latitude of 1st standard parallel

CC_ParameterValue

value:

35° N

CC_OperationParameter

name:

Latitude of 2nd standard parallel

CC_ParameterValue

value:

65° N

CC_OperationParameter

name:

Easting at false origin

CC_ParameterValue

value:

4 000 000 m

CC_OperationParameter

name:

Northing at false origin

CC_ParameterValue

value:

2 800 000 m