JHS 202 Kansalaishavainnot

Liite 3. Ohjeita toteuttamiseen

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 31.5.2018
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Tähän liitteeseen on koottu käytännön ohjeita kansalaishavaintoja keräävien tietojärjestelmien toteuttamiseen. Ohjeet sisältävät parhaita käytäntöjä ja havaintoja jo toteutetuista kansalaishavaintojärjestelmistä.

Tässä dokumentissa olevat linkit on tarkistettu helmikuussa 2018.

  1 Käyttöehdot

Kansalaishavaintojen keräämisessä ja hyödyntämisessä on hyvä huomioida JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa -suositus (http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189).

Kansalaishavaintoihin liittyviä käyttöehtoja

Ylläpitäjä

Järjestelmä

URL

Luonnontieteellinen keskusmuseo

HATIKKA

http://hatikka.fi/terms.php

Suomen Lajitietokeskus

https://laji.fi/about/642

Suomen ympäristökeskus

ENVIBASE

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Envibase/Osahankkeet/Kansalaishavainnot/Tietosuoja_ja_muut_usein_kysytyt_kysymykset

EUn tietosuoja-asetuksen vaatimukset pitää huomioida kansalaishavaintojärjestelmien toteuttamisessa. Käytännön ohjeita EU:n tietosuojauudistuksen huomioimiseen on koottu Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuille:

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

  2 Kansalaishavaintoja kerääviä tietojärjestelmiä

Kansalaishavaintojärjestelmistä ei ole kerätty kattavaa, ylläpidettyä listaa. Seuraavassa on luetteloitu suosituksen laatimisen aikana kerätty luettelo kansalaishavaintojärjestelmistä:

Nimi

Ylläpitäjä

URL

Useita järjestelmiä liittyen eliölajien seurantatutkimuksiin

Luonnontieteellinen keskusmuseo

http://www.luomus.fi/fi/osallistu

Useita järjestelmiä ympäristöön liittyviin havaintojärjestelmiin

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

http://www.kansalaishavainnot.fi

Metsätuhoihin, eläinlajeihin (kalat, ravut, hylkeet, majava, ilves) sekä vieraslajeihin liittyviä järjestelmiä

Luonnonvarakeskus (LUKE)

https://www.luke.fi/tietovarannot/kansalaishavainnot/

Säähavainnot

Ilmatieteen laitos

http://ilmatieteenlaitos.fi/omat-havainnot

Oma riista -palvelu

Suomen riistakeskus

https://oma.riista.fi

Karttakerttu

Maanmittauslaitos

http://karttakerttu.fi

BalticAPP

Helsingin yliopisto

Luonnonvarakeskus

http://blogs.helsinki.fi/balticapp/

Relasphone

VTT

http://www.relasphone.com/

Suosituksen taulukoissa 1 ja 2 mainitut kansalaishavaintojärjestelmät:

Nimi

URL

Havaintolähetti

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Havaintol%C3%A4hetti

Karttakerttu

http://karttakerttu.fi

Lintulaskenta

https://www.luomus.fi/fi/pesimalintujen-linja-pistelaskenta

IL:n Sää -mobiilisovellus

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.fmi.mobileweather

MyShake (Maanjäristysten havainnointi)

http://myshake.berkeley.edu/

Secchi3000 (vedenlaadun havainnointi)

https://link.springer.com/article/10.1186/2193-2697-2-9

Weather underground (Säähavainnointi)

https://www.wunderground.com/

Blitzortung (Salamahavainnot)

http://www.blitzortung.org/

Waze (Liikennehavainnot)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze

Teralytics (Ihmisten paikkatiedon analysointi)

https://www.teralytics.net/

  3 Avoimen lähdekoodin järjestelmiä

Kansalaishavaintojärjestelmät voidaan hankkia suljettuun tai avoimeen lähdekoodiin perustuvina tai hyödyntäen pilvipalvelujen sovellusvuokrausta (SaaS). JHS 169 suosittelee ohjelmistohankinnoissa avoimen lähdekoodin lisenssejä:

Ohjelmiston hankinta kannattaa tehdä siten, että hankittava ohjelmisto voidaan tarvittaessa jakaa hallinnon ja kansalaisten keskuudessa. Parhaiten ohjelmiston jakamisen edellytykset turvataan käyttämällä avoimen lähdekoodin lisenssejä.

Suljetun lähdekoodin ohjelmistoissa ja sovellusvuokrauksessa on vaarana, että toteutettavan järjestelmän kokonaiskustannukset kasvavat käytön lisääntyessä merkittävästi ja ennakoimattomasti. Kustannusten kasvua voidaan hillitä hankkimalla vapaat käyttöoikeudet suljetun lähdekoodin ohjelmistoista tai hankkimalla vapaat käyttöoikeudet sovellusvuokrauspalveluun useiksi vuosiksi.

Jo toteutettujen kansalaishavaintojärjestelmien avointa lähdekoodia voi hyödyntää ainakin seuraavista järjestelmistä:

Järjestelmä

URL

OmaRiista

https://github.com/suomenriistakeskus

BalticAPP

https://github.com/harmittaa/LukeApp

Suomen Lajitietokeskus

https://bitbucket.org/luomus/suomen-lajitietokeskus-finbif

https://bitbucket.org/account/user/luomus/projects/LAJI

  4 Semanttinen yhteentoimivuus ja tietotekninen yhteistyö

Koska eri aiheiden kansalaishavainnoinnin järjestäjien ja kansalaisten osallistamiseen pyrkivien mobiiliapplikaatioiden, verkkosivujen ja muiden verkon palveluiden kenttä on ollut hyvin hajanainen, on yhteistyön mahdollistamiseksi perustettu yhteistyöryhmä: LYNET (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) yhteydessä on toiminut LYNET Kansalaishavainnot -työryhmä, jonka toimintaan myös muut kuin LYNET-tutkimuslaitokset ovat tervetulleita. Kokousten lisäksi yhteistyön muotoina ovat olleet SYKEn ylläpitämät Tiimeri-verkkotyötilat ja kansalaishavainnot.fi-sivusto, jonne linkkejä eri järjestäjien kansalaishavaintotoimintoihin on koottu. Vuoden 2017 jälkeen toiminta on jatkunut LYNET-seuraajaorganisaatiossa (Tulanet) saman tyyppisenä, jatkossakin VALTORIn virastojen ja muiden organisaatioiden yhteistyöhön tarjoamilla verkkotyötila-alustoilla. Lisätietoja ryhmän toiminnasta saa SYKE kansalaishavaintojen yhteysosoitteesta kansalaishavainnot@ymparisto.fi.