JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat

Liite 5. Geometrioiden muodostamisohjeet

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 15.1.2020
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Sisällys

 1. 1 Johdanto
 2. 2 Kaikkien rakennukset ja rakennelmat -teeman paikkatietokohteiden yhteiset geometrioiden muodostamisohjeet
 3. 2.1 2,5D-geometriat
 4. 2.1.1 Piste-geometriat
 5. 2.1.2 Murtoviiva-geometriat
 6. 2.1.3 Pinta-geometriat
 7. 2.2 3D-geometriat
 8. 3 Kohdeluokkakohtaiset geometrioiden muodostamisohjeet
 9. 3.1 Rakennus
 10. 3.1.1 2,5D-geometriat
 11. 3.1.1.1 Piste-geometria
 12. 3.1.1.2 Pinta-geometria
 13. 3.1.2 3D-geometriat
 14. 3.1.2.1 LoD1-geometria
 15. 3.1.2.2 LoD2-geometria
 16. 3.1.2.3 LoD3-geometria
 17. 3.2 Silta
 18. 3.2.1 2,5D-geometriat
 19. 3.2.1.1 Pinta-geometria
 20. 3.2.2 3D-geometriat
 21. 3.2.2.1 LoD1-geometria
 22. 3.2.2.2 LoD2-geometria
 23. 3.2.2.3 LoD3-geometria
 24. 3.3 Tunneli
 25. 3.3.1 2,5D-geometriat
 26. 3.3.1.1 Piste-geometria
 27. 3.3.1.2 Pinta-geometria
 28. 3.3.2 3D-geometriat
 29. 3.3.2.1 LoD1-geometria
 30. 3.3.2.2 LoD2-geometria
 31. 3.3.2.3 LoD3-geometria
 32. 3.4 Maanalainen tila
 33. 3.4.1 2,5D-geometriat
 34. 3.4.1.1 Piste-geometria
 35. 3.4.1.2 Pinta-geometria
 36. 3.4.2 3D-geometriat
 37. 3.4.2.1 LoD1-geometria
 38. 3.4.2.2 LoD2-geometria
 39. 3.4.2.3 LoD3-geometria
 40. 3.5 Aita
 41. 3.5.1 2,5D-geometriat
 42. 3.5.1.1 Murtoviiva-geometria
 43. 3.5.2 3D-geometriat
 44. 3.5.2.1 LoD1-geometria
 45. 3.5.2.2 LoD2-geometria
 46. 3.5.2.3 LoD3-geometria
 47. 3.6 Portti
 48. 3.6.1 2,5D-geometriat
 49. 3.6.1.1 Piste-geometria
 50. 3.6.1.2 Murtoviiva-geometria
 51. 3.6.2 3D-geometriat
 52. 3.6.2.1 LoD1-geometria
 53. 3.6.2.2 LoD2-geometria
 54. 3.6.2.3 LoD3-geometria
 55. 3.7 Kaide
 56. 3.7.1 2,5D-geometriat
 57. 3.7.1.1 Murtoviiva
 58. 3.7.2 3D-geometriat
 59. 3.7.2.1 LoD1-geometria
 60. 3.7.2.2 LoD2-geometria
 61. 3.7.2.3 LoD3-geometria
 62. 3.8 Allas
 63. 3.8.1 2,5D-geometriat
 64. 3.8.1.1 Pinta-geometria
 65. 3.8.2 3D-geometriat
 66. 3.8.2.1 3D-geometria
 67. 3.9 Laituri
 68. 3.9.1 2,5D-geometriat
 69. 3.9.1.1 Murtoviiva-geometria
 70. 3.9.1.2 Pinta-geometria
 71. 3.9.2 3D-geometriat
 72. 3.9.2.1 3D-geometria
 73. 3.10 Piippu
 74. 3.10.1 2,5D-geometriat
 75. 3.10.1.1 Piste-geometria
 76. 3.10.1.2 Pinta-geometria
 77. 3.10.2 3D-geometriat
 78. 3.10.2.1 LoD1-geometria
 79. 3.10.2.2 LoD2-geometria
 80. 3.10.2.3 LoD3-geometria
 81. 3.11 Pylväs
 82. 3.11.1 2,5D-geometriat
 83. 3.11.1.1 Piste-geometria
 84. 3.11.2 3D-geometriat
 85. 3.11.2.1 3D-geometria
 86. 3.12 Masto
 87. 3.12.1 2,5D-geometriat
 88. 3.12.1.1 Piste-geometria
 89. 3.12.1.2 Pinta-geometria
 90. 3.12.2 3D-geometriat
 91. 3.12.2.1 3D-geometria
 92. 3.13 Portaali
 93. 3.13.1 2,5D-geometriat
 94. 3.13.1.1 Murtoviiva-geometria
 95. 3.13.2 3D-geometriat
 96. 3.13.2.1 3D-geometria
 97. 3.14 Torni
 98. 3.14.1 2,5D-geometriat
 99. 3.14.1.1 Piste-geometria
 100. 3.14.1.2 Pinta-geometria
 101. 3.14.2 3D-geometriat
 102. 3.14.2.1 LoD1-geometria
 103. 3.14.2.2 LoD2-geometria
 104. 3.14.2.3 LoD3-geometria
 105. 3.15 Kaivo
 106. 3.15.1 2,5D-geometriat
 107. 3.15.1.1 Piste-geometria
 108. 3.15.2 3D-geometriat
 109. 3.15.2.1 LoD1-geometria
 110. 3.15.2.2 LoD2-geometria
 111. 3.15.2.3 LoD3-geometria
 112. 3.16 Portaat tai esteettömyysluiska
 113. 3.16.1 2,5D-geometriat
 114. 3.16.1.1 Pinta-geometria
 115. 3.16.2 3D-geometriat
 116. 3.16.2.1 LoD1-geometria
 117. 3.16.2.2 LoD2-geometria
 118. 3.16.2.3 LoD3-geometria
 119. 3.17 Luiska
 120. 3.17.1 2,5D-geometriat
 121. 3.17.1.1 Pinta-geometria
 122. 3.17.2 3D-geometriat
 123. 3.17.2.1 LoD1-geometria
 124. 3.17.2.2 LoD2-geometria
 125. 3.17.2.3 LoD3-geometria
 126. 3.18 Pato
 127. 3.18.1 2,5D-geometriat
 128. 3.18.1.1 Murtoviiva-geometria
 129. 3.18.1.2 Pinta-geometria
 130. 3.18.2 3D-geometriat
 131. 3.18.2.1 LoD1-geometria
 132. 3.18.2.2 LoD2-geometria
 133. 3.18.2.3 LoD3-geometria
 134. 3.19 Muu rakennelma
 135. 3.19.1 2,5D-geometriat
 136. 3.19.1.1 Piste-geometria
 137. 3.19.1.2 Murtoviiva-geometria
 138. 3.19.1.3 Pinta-geometria
 139. 3.19.2 3D-geometriat
 140. 3.19.2.1 3D-geometria

  1 Johdanto

Tässä liitteessä on määritelty rakennukset ja rakennelmat -teeman paikkatietokohteiden geometrioiden muodostamisohjeet. Geometrioiden ominaisuustiedot on määritelty Liite 3:ssa .

  2 Kaikkien rakennukset ja rakennelmat -teeman paikkatietokohteiden yhteiset geometrioiden muodostamisohjeet

Jokaisesta reaalimaailman kohteesta, joka täyttää valintakriteerit ( Liite 4 ), tallennetaan yksi ja vain yksi paikkatietokohde. Paikkatietokohteella voi kuitenkin olla useita geometrioita. Mahdolliset geometriat on määritelty kohdeluokkakohtaisissa geometrioiden muodostamisohjeissa ( Luku 3 ).

Alla on määritelty rakennukset ja rakennelmat -teeman paikkatietokohteiden geometrioiden yleisiä muodostamisohjeita.

   2.1 2,5D-geometriat

Termillä 2,5D tarkoitetaan tässä sitä, että 2D-geometria voidaan tallentaa reaalimaailman kohteen mukaiseen korkeuteen. Lisäksi murtoviiva- ja pinta-geometriat voivat olla reaalimaailman kohdetta vastaavalla tavalla kaltevia. Geometrialla ei kuitenkaan voi olla tilavuutta tai päällekkäisiä pintoja. Toisin sanoen jokaisella xy-tason sijainnilla voi olla vain yksi z-arvo.

    2.1.1 Piste-geometriat

Kun geometriana on piste, piste tallennetaan reaalimaailman kohteen keskipisteeseen maanpinnan korkeuteen. Pisteelle voidaan antaa ominaisuustietona ( Liite 3, Luku 5 ) suunta pohjoisesta myötäpäivään. Suuntaa käytetään esimerkiksi symbolien orientoimisessa.

    2.1.2 Murtoviiva-geometriat

Murtoviivat ovat osaviivoista muodostuvia komposiittiviivoja. Murtoviivojen avulla voidaan mallintaa sekä suoria että kaarevia kohteita. Kaarevia viivoja ei sallita. Reaalimaailman kaarevaa kohdetta mallinnetaan murtoviivan osaviivojen avulla. Kaaren oikaisusta syntyvä virhe on kaikkien kohdeluokkien murtoviiva-geometrioissa enintään 0,15 m ( Kuva 1 ).

Image1

Kuva 1. Reaalimaailman kaarevia linjoja voidaan mallintaa murtoviivana. Murtoviivalla mallinnettaessa syntyy kaaren oikaisussa virhettä.

Kun geometriana on murtoviiva, murtoviiva tallennetaan pääsääntöisesti reaalimaailman kohteen keskilinjaan. Joissakin tapauksissa murtoviiva voidaan tallentaa myös reaalimaailman aluemaisen kohteen reunan mukaisesti. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun alueen reunasta on havaittavissa vain osa; esim. kun asemalaiturin ei-kiskojen puoleinen sivu on vaikeasti havaittavissa. Jos murtoviivalla mallinnetaan reaalimaailman aluemaisen kohteen reunaa, on alue murtoviivan tallennussuuntaan nähden oikealla, eli murtoviiva kiertää aluetta myötäpäivään. Tarkemmat ohjeet murtoviivan korkeudelle on annettu kohdeluokkakohtaisissa geometrioiden muodostamisohjeissa.

    2.1.3 Pinta-geometriat

Pinta-geometriat muodostuvat sulkeutuvasta murtoviivasta, jonka kaikki osaviivat ovat samalla tasolla. Kaarevia pintoja ei sallita. Reaalimaailman kohteiden kaarevia pintoja mallinnetaan komposiittipintoina eli pienemmistä pinnoista muodostuvina kokonaisuuksina. Reaalimaailman kohteiden kiertyviä pintoja mallinnetaan kolmioista muodostuvina komposiittipintoina. Mallinnus toteutetaan mahdollisimman säännöllisesti kolmioimalla ( Kuva 2 ).

Kun geometriana on komposiittipinta, se muodostetaan mahdollisimman yksinkertaisella ja siistillä tavalla. Pintojen määrä pidetään mahdollisimman pienenä, kuitenkin niin, että oikaisuvirhe on enintään 0,15 m.

Toisissaan kiinni olevia reaalimaailman kohteita vastaavien paikkatietokohteiden Pinta-geometriat ovat vierekkäin siten, että niillä on päällekkäiset reunaviivat. Pinta-geometriat eivät pääsääntöisesti leikkaa toisiaan. Leikkaus on kuitenkin mahdollista ja sallittua. Geometriat leikkaavat, jos reaalimaailmassa päällekkäiset kohteet mallinnetaan maanpinnan korkeuteen. Kohteille voidaan tallentaa ominaisuustietona Suhde maanpintaan (pinnalla, pinnan alla tai pinnan yllä).

Image2

Kuva 2. Reaalimaailman kaarevat ja kiertyvät pinnat (vasemmalla) mallinnetaan komposiittipintoina (oikealla).

   2.2 3D-geometriat

3D-geometriat ovat sulkeutuvia kappaleita (solid) tai komposiittikappaleita (composite solid) ja ne muodostuvat pinnoista. Pintojen normaalit osoittavat kohteesta ulospäin. Myös reaalimaailman avoimet kohteet mallinnetaan sulkeutuvina kappaleina. Reaalimaailman kohteen avoin sivu tallennetaan paikkatietokohteen geometriassa sulkevan pinnan (closure surface) avulla (Kuva 3).

Paikkatietokohteella voi olla kolme eri 3D-geometriaa eri yksityiskohtaisuustasoilla. Geometrioiden niminä käytetään yksityiskohtaisuustaso-termin englanninkielisen vastineen Level of Detail lyhenteitä: LoD1, LoD2 ja LoD3. LoD3 -geometria on näistä yksityiskohtaisin. Joillekin kohteille on kuitenkin mahdollista tallentaa vain yksi 3D-geometria.

Reaalimaailman kaarevien ja kiertyvien pintojen mallintamisessa pätevät edellä mainitut pinta-geometrioiden yleiset säännöt. Kaarevan pinnan oikaisusta syntyvä virhe on enintään:

 • LoD1: 1 m
 • LoD2: 0,5 m
 • LoD3: 0,15 m

Kaikkiin 3D-geometrioihin voidaan liittää maanpinnan leikkausviiva (terrain intersection curve). Viiva kuvaa sitä kohtaa, jossa reaalimaailman kohde leikkaa maanpinnan. Viivan ei tarvitse olla jatkuva tai sulkeutuva. Viiva parantaa eri lähteistä kootun aineiston yhdisteltävyyttä.

Toisissaan kiinni olevia reaalimaailman kohteita vastaavien paikkatietokohteiden 3D-geometriat ovat kiinni toisissaan siten, että niillä on päällekkäiset reunapinnat. 3D-geometriat eivät leikkaa toisia 3D-geometrioita.

Image3

Kuva 3. Reaalimaailman kohteen avoin sivu tallennetaan paikkatietokohteen geometriassa sulkevan pinnan (closure surface) avulla.

Image4

Kuva 4. Rakennuksen 3D-geometria mallinnetaan sulkeutuvana kappaleena. Tieto siitä, onko kyseessä esimerkiksi katto- tai seinäpinta, voidaan tallentaa tarvittaessa semanttisten pintojen avulla.

  3 Kohdeluokkakohtaiset geometrioiden muodostamisohjeet

   3.1 Rakennus

Image5

Kuva 5. Vasemmalla reaalimaailman rakennus ja oikealla järjestyksessä esimerkit rakennuksen mallintamisesta Pinta-, LoD1-, LoD2- ja LoD3-geometrioina. Kuvassa Rakennus-kohde koostuu kahdesta Rakennuksen osa -kohteesta ja neljästä Rakennuksen Varuste -kohteesta. Rakennuksen osittamissäännöt on määritelty Liite 1:ssä.

    3.1.1 2,5D-geometriat

Taulukko 1. Rakennuksen, Rakennuksen osien ja Rakennuksen varusteiden mahdolliset 2,5D-geometriat.

2,5D-geometriat

Kohde

Piste

Pinta

Rakennus

Ei

Ei

Rakennuksen osa

Kyllä jos seuraavat ehdot täyttyvät:

-Rakennuksella on vain yksi Rakennuksen osa

-Rakennuksen osalla ei ole muuta geometriaa

Kyllä (ensisijaisesti Pinta-geometria)

Rakennuksen varusteet

Ei

Kyllä jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

-Korkeus on vähintään 30 metriä.

-Pinta-ala on vähintään 25 neliömetriä.

-Kohde yhdistää edellä mainitun mukaisen rakennuksen varusteen rakennuksen osaan.

     3.1.1.1 Piste-geometria

Pisteen sijainti:

 • Tallennetaan reaalimaailman rakennuksen keskipisteeseen.

Pisteen korkeus:

 • Tallennetaan maanpinnan tasoon rakennuksen keskipisteessä.
     3.1.1.2 Pinta-geometria

Pintojen reunaviiva:

 • Tallennetaan rakennuksen ulkolaidoilla uloimman ulkoseinäpinnan mukaisesti.

Pintojen korkeus:

 • Ensisijaisesti rakennuksen tai sen osan tai varusteen pohjan todelliseen alimpaan korkeustasoon
 • Toissijaisesti kaikkien samaan Rakennus-kohteeseen kuuluvien Rakennuksen osa ja Rakennuksen varuste -kohteiden geometriat tallennetaan vaakatasoisina pintoina samaan korkeustasoon
 • Alin korkeus maanpinnan leikkauksessa.

Image6

Kuva 6. Rakennuksen osa ja Rakennuksen varuste -kohteiden Pinta-geometriat. Vasemmalla on reaalimaailman rakennus. Keskellä on visualisoitu sitä, että kaikkien Rakennuksen osa -kohteiden geometriat tallennetaan kokonaisina. Geometriat voidaan tallentaa samaan korkeustasoon, kuten on visualisoitu oikealla. Päällekkäin olevien Rakennuksen osa -kohteiden geometriat leikkaavat kokonaan tai osittain, mutta leikkaavia osuuksia ei jätetä tallentamatta. Värilliset osat ovat Rakennuksen osa -kohteiden Pinta-geometrioita. Valkoisella kuvatut osat ovat Rakennuksen varuste -kohteiden Pinta-geometrioita. Rakennuksen osittamissäännöt on määritelty Liite 1:ssä.

Image7

Kuva 7. Rakennuksen osa -kohteen 2,5D-geometriaan ei sisälly räystäitä. Rakennuksen varuste -kohteilla, kuten katoksilla, voi olla 2,5D-geometria (Taulukko 1).

    3.1.2 3D-geometriat

Taulukko 2. Rakennuksen, Rakennuksen osien ja Rakennuksen varusteiden mahdolliset 3D-geometriat.

3D-geometriat

Kohde

LoD1

LoD2

LoD3

Rakennus

Ei

Ei

Ei

Rakennuksen osa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Rakennuksen varusteet

Parveke

Ei

Ei, kun seuraavat ehdot eivät täyty:

-Pinta-ala on vähintään 2 neliömetriä

-Syvyys vähintään 1 metri

Voidaan tallentaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Pinta-ala on vähintään 2 neliömetriä

-Syvyys vähintään 1 metri

Vaihtoehtoisesti voidaan sisällyttää Rakennuksen osa -kohteen geometriaan (ei Rakennuksen varusteena).

Kyllä

Ulkotaso

Ei

Kyllä (harkinnan mukaan) kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Pinta-ala on vähintään 25 neliömetriä.

Kyllä kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Pinta-ala on vähintään 10 neliömetriä.

Katos

Ei

Ei, kun seuraavat ehdot eivät täyty:

-Pinta-ala on vähintään 25 neliömetriä.

Voidaan tallentaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Pinta-ala on vähintään 25 neliömetriä.

Kyllä kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Pinta-ala on vähintään 10 neliömetriä.

Kattolyhty

Ei

Ei, kun seuraavat ehdot eivät täyty:

-Pinta-ala on vähintään 4 neliömetriä.

Voidaan tallentaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Pinta-ala on vähintään 4 neliömetriä.

Vaihtoehtoisesti voidaan sisällyttää Rakennuksen osa -kohteen geometriaan (ei Rakennuksen varuste).

Kyllä kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Pinta-ala on vähintään 2 neliömetriä.

Portaat tai esteettömyysluiska

Ei

Kyllä, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Leveys on vähintään 10 metriä

-Korkeus vähintään 5 metriä.

Kyllä

Luiska

Ei

Kyllä, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Leveys on vähintään 10 metriä

-Korkeus vähintään 5 metriä.

Kyllä

Savupiippu

Ei

Ei, kun seuraavat ehdot eivät täyty:

-Pinta-ala on vähintään 4 neliömetriä

-Korkeus vähintään 1 metri.

Voidaan tallentaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Pinta-ala on vähintään 4 neliömetriä

-Korkeus vähintään 1 metri.

Vaihtoehtoisesti voidaan sisällyttää Rakennuksen osa -kohteen geometriaan (ei rakennuksen varuste).

Kyllä kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Pinta-ala on vähintään 2 neliömetriä

Pilari

Ei

Voidaan tallentaa.

Kyllä

Muu rakennuksen varuste

Ei

Ei, kun seuraavat ehdot eivät täyty:

-Pinta-ala on vähintään 25 neliömetriä.

Voidaan tallentaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Pinta-ala on vähintään 25 neliömetriä.

Kyllä (harkinnan mukaan) kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Pinta-ala on vähintään 10 neliömetriä.

     3.1.2.1 LoD1-geometria

LoD1-geometriassa rakennus mallinnetaan laatikkomallina suurimpien ulottuvuuksien mukaisesti (bounding box). Kaarevia pintoja oikaistaan komposiittipinnoilla vain ympyrän muotoisissa rakennuksissa.

Sivupinnat:

 • Tallennetaan pystysuorina pintoina
 • Tallennetaan rakennuksen ulkolaidoilla uloimman ulkoseinäpinnan mukaisesti.

Yläpinnat:

 • Tallennetaan vaakatasoisina pintoina kohteen korkeimpaan kohtaan. Korkein kohta määritellään kullekin Rakennuksen osa -kohteelle erikseen.

Alapinnat:

 • Tallennetaan vaakatasoisina pintoina.
 • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
 • Ensisijaisesti reaalimaailman rakennuksen mukaiseen alimpaan korkeuteen.
 • Toissijaisesti alimpaan korkeuteen maanpinnan leikkauksessa.
 • Maanpinnan yläpuolella olevat alapinnat, esim. erkkereissä, voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
 • Ensisijaisesti reaalimaailman rakennuksen mukaiseen alimpaan korkeuteen.
 • Toissijaisesti alimpaan korkeuteen maanpinnan leikkauksessa.

Image8

Kuva 8. Pintojen vaihtoehtoiset muodot ja ulottuvuudet LoD1-geometriassa.

Image9

Kuva 9. Maanpinnan yläpuolisten osien pintojen vaihtoehtoiset muodot ja ulottuvuudet LoD1-geometriassa.

Image10

Kuva 10. Rakennuksen varuste -kohteilla, kuten katoksilla, ei ole LoD1-geometriaa. Rakennuksen osa -kohteen LoD1-geometriaan ei sisälly räystäitä.

     3.1.2.2 LoD2-geometria

LoD2-geometriassa rakennus mallinnetaan kattomuodolla, mutta ilman pieniä yksityiskohtia. Pintoihin sisältyy tieto siitä, mistä reaalimaailman pinnasta on kyse. Pinta voi olla esimerkiksi katto tai seinä. Pintoihin voidaan liittää tekstuurit.

Sivupinnat:

 • Tallennetaan pystysuorina tai kaltevina pintoina tai komposiittipintoina.
 • Pystysuorat pinnat tallennetaan rakennuksen ulkolaidoilla uloimman ulkoseinäpinnan mukaisesti.
 • Rakennuksen seinien varusteet, kuten parvekkeet, voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta ( Taulukko 2 ):
 • Ensisijaisesti Rakennuksen varuste -kohteen geometriana.
 • Toissijaisesti osana Rakennuksen osa -kohteen geometriaa (sisällytettynä ulkoseinien muotoon).

Yläpinnat:

 • Kattopinta tallennetaan sen todellisen muodon mukaisesti.
 • Räystäs, eli seinälinjan ylittävä osa katosta, tallennetaan osana Rakennuksen osa -kohteen geometriaa, tarkemmin sanottuna osana kattopintaa, kuitenkin muusta kattopinnasta eroteltuna. Räystäs voidaan mallintaa (harkinnan mukaan), jos sen ulottuvuus ulkoseinäpinnasta on vähintään 0,1 metriä. Räystäs mallinnetaan kappaleena, jos se on paksuudeltaan vähintään 0,5 metriä, muuten pintana. Katokseksi tarkoitettu katon osa (laaja räystäs) tallennetaan Rakennuksen varuste -kohteen geometriana.
 • Katon varusteet, kuten savupiiput ja kattolyhdyt, voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta ( Taulukko 2 ):
 • Ensisijaisesti Rakennuksen varuste -kohteen geometriana.
 • Toissijaisesti osana Rakennuksen osa -kohteen geometriaa (sisällytettynä katon muotoon).

Alapinnat:

 • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
 • Ensisijaisesti todellisen muodon mukaisesti.
 • Toissijaisesti alimpaan korkeuteen maanpinnan leikkauksessa.
 • Maanpinnan yläpuolella olevat alapinnat, esim. erkkereissä, voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
 • Ensisijaisesti todellisen muodon mukaisesti.
 • Toissijaisesti alimpaan korkeuteen maanpinnan leikkauksessa.

Image11

Kuva 11. Pintojen vaihtoehtoiset muodot ja ulottuvuudet LoD2-geometriassa.

Image12

Kuva 12. Maanpinnan yläpuolisten osien pintojen vaihtoehtoiset muodot ja ulottuvuudet LoD2-geometriassa.

Image13

Kuva 13. LoD2-geometriassa rakennuksen varusteet tallennetaan ensisijaisesti Rakennuksen varuste -kohteina (valkoisella), joilla on omat geometriansa, ja toissijaisesti osana Rakennuksen osa -kohteen geometriaa (keltaisella).

Image14

Kuva 14. Rakennuksen osa- ja Rakennuksen varuste -kohteiden LoD2-geometrioihin voi sisältyä räystäät. Rakennuksen varuste -kohteilla, kuten katoksilla ja pilareilla, voi olla LoD2-geometria (Taulukko 2). Katokset voidaan mallintaa kappaleena tai pintana.

     3.1.2.3 LoD3-geometria

LoD3-geometriassa rakennus mallinnetaan kattomuodolla yksityiskohtaisesti. Pintoihin sisältyy tieto siitä, mistä reaalimaailman pinnasta on kyse. Pinta voi olla esimerkiksi katto tai seinä. Pintoihin voidaan liittää tekstuurit.

Sivupinnat:

 • Tallennetaan pystysuorina tai kaltevina pintoina tai komposiittipintoina.
 • Pystysuorat pinnat tallennetaan rakennuksen ulkolaidoilla uloimman ulkoseinäpinnan mukaisesti.
 • Rakennuksen seinien varusteet, kuten parvekkeet, tallennetaan Rakennuksen varuste -kohteen geometriana.
 • Ikkunat, joiden pinta-ala on vähintään 2 neliömetriä, mallinnetaan.
 • Kaikki ovet mallinnetaan.

Yläpinnat:

 • Kattopinta tallennetaan todellisen muodon ja korkeustason mukaisesti.
 • Räystäs, eli seinälinjan ylittävä osa katosta, tallennetaan osana Rakennuksen osa -kohteen geometriaa, tarkemmin sanottuna osana kattopintaa, kuitenkin muusta kattopinnasta eroteltuna. Räystäs mallinnetaan, jos sen ulottuvuus ulkoseinäpinnasta on vähintään 0,1 metriä. Räystäs mallinnetaan kappaleena, jos se on paksuudeltaan vähintään 0,5 metriä, muuten pintana. Katokseksi tarkoitettu katon osa (laaja räystäs) tallennetaan Rakennuksen varuste -kohteen geometriana.
 • Rakennuksen katon varusteet, kuten savupiiput ja kattolyhdyt, tallennetaan Rakennuksen varuste -kohteen geometriana.

Alapinnat:

 • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
 • Ensisijaisesti todellisen muodon mukaisesti.
 • Toissijaisesti alimpaan korkeuteen maanpinnan leikkauksessa.
 • Maanpinnan yläpuolella olevat alapinnat esim. erkkereissä:
 • Todellisen muodon mukaisesti.

Image15

Kuva 15. Rakennuksen osa ja Rakennuksen varuste -kohteiden LoD3-geometriat. Alapinnat voidaan muodostaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla.

Image16

Kuva 16. Rakennuksen osa ja Rakennuksen varuste -kohteiden LoD3-geometrioihin sisältyy räystäät. Rakennuksen varuste -kohteilla, kuten katoksilla ja pilareilla, voi olla LoD3-geometria (Taulukko 2).

   3.2 Silta

Image17

Kuva 17. Vasemmalla reaalimaailman silta ja oikealla järjestyksessä esimerkit sillan mallintamisesta Pinta-, LoD1-, LoD2- ja LoD3-geometrioina. Sillan osittamissäännöt on määritelty Liite 1:ssä.

    3.2.1 2,5D-geometriat

Taulukko 3. Sillan, Sillan osien, Sillan rakenteellisten elementtien ja Sillan varusteiden mahdolliset 2,5D-geometriat.

2,5D-geometriat

Kohde

Pinta

Silta

Ei

Sillan osa

Kyllä

Sillan rakenteelliset elementit

Kyllä, lukuun ottamatta köysiä

Sillan varusteet

Vain sillan kannelle johtavat portaat

     3.2.1.1 Pinta-geometria

Sillan osa, Sillan rakenteellinen elementti ja Sillan varuste -kohteiden Pinta-geometriat mallinnetaan kokonaisina. Päällekkäin olevien kohteiden Pinta-geometriat leikkaavat kokonaan tai osittain.

Pintojen reunaviiva:

 • Sillan osa, Sillan rakenteellinen elementti ja Sillan varuste -kohteet mallinnetaan niiden suurimpien 2D-ulottuvuuksien mukaisesti.
 • Poikkeus: Sillan osa -kohteiden geometriassa mallinnetaan sillan kansi vaihtoehtoisesti joko kokonaan tai vain päätytukien väliseltä osalta.
 • Päätytuki ja portaat rajautuvat sillan päädyissä maanpintaan.

Pintojen korkeus ja muoto:

 • Tallennetaan reaalimaailman sillan yläpinnan korkeuteen.
 • Jos sillan kannen kaltevuus on muuttuva (sillan kansi on kupera), tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos sillan kansi on kiertyvä (esim. eritasoliittymissä/rampeissa), tallennetaan kolmioista komposiittipintana.
 • Sillan rakenteellinen elementti -kohteiden Pinta-geometriat sijoitetaan Sillan osa -kohteen geometrian korkeuteen. Jos Sillan osa -kohteen geometria on kuperuuden vuoksi komposiittipinta, myös sitä leikkaavat Sillan rakenteellinen elementti- ja Sillan varuste -kohteiden geometriat on jaettava komposiittipinnaksi vastaavissa kohdissa (2,5D-geometriassa voi olla kussakin sijainnissa vain yksi korkeusarvo).

Image18

Kuva 18. Sillan osa, Sillan rakenteellinen elementti ja Sillan varuste -kohteiden Pinta-geometriat mallinnetaan kokonaisina. Päällekkäin olevien kohteiden Pinta-geometriat leikkaavat kokonaan tai osittain.

    3.2.2 3D-geometriat

Taulukko 4. Sillan, Sillan osien, Sillan rakenteellisten elementtien ja Sillan varusteiden mahdolliset 3D-geometriat.

3D-geometriat

Kohde

LoD 1

LoD 2

LoD 3

Silta

Ei

Ei

Ei

Sillan osa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Sillan rakenteelliset elementit

Alusrakenne

Ei

Kyllä seuraavat:

-Päätytuki

-Välituki

-Harkinnan mukaan myös muut

Kyllä

Päällysrakenne

Ei

Kyllä seuraavat:

-Ristikkosillan ristikkorakenne

-Harkinnan mukaan myös muut

Kyllä

Sillan varusteet

Sillan toiminnallinen varuste

Ei

Harkinnan mukaan

Harkinnan mukaan

Siltakaide

Ei

Harkinnan mukaan

Kyllä

Tekninen rakennus

Ei

Harkinnan mukaan

Kyllä

Portaat tai esteettömyysluiska

Ei

Harkinnan mukaan

Kyllä

Pylväs

Ei

Harkinnan mukaan

Kyllä

Muu sillan varuste

Ei

Harkinnan mukaan

Harkinnan mukaan

     3.2.2.1 LoD1-geometria

LoD1-geometriassa reaalimaailman silta mallinnetaan vain sillan kannen osalta (Sillan osa -kohde). Sillan kannesta mallinnetaan vain sillan ylittämiseen käytettävä osa.

Sivupinnat:

 • Tallennetaan pystysuorina pintoina tai komposiittipintoina suurimpien 2D-ulottuvuuksien mukaisesti.
 • Jos sillassa on mutka, tallennetaan komposiittipintana.
 • Sillan osa -kohteen (sillan kansi) geometriaan sisällytetään sillan päätytuet.

Yläpinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman sillan yläpinnan muoto.
 • Jos sillan kannen kaltevuus on muuttuva (silta on kupera), tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos sillan kansi on kiertyvä (esim. eritasoliittymissä/rampeissa), tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

Alapinnat:

 • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla, riippuen saatavilla olevasta tiedosta.
 • Ensisijaisesti pituus ja leveyssuunnassa tasapaksuna, jolloin paksuus on reaalimaailman sillan kannen suurin paksuus.
 • Toissijaisesti todellisen muodon ja korkeustason mukaisesti.
 • Jos sillan kannen kaltevuus on muuttuva (silta on kupera), tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos sillan kansi on kiertyvä (esim. eritasoliittymissä/rampeissa), tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

Image19

Kuva 19. LoD1-geometriassa reaalimaailman silta mallinnetaan vain sillan kannen osalta (Sillan osa -kohde). Alapinta voidaan mallintaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla, riippuen saatavilla olevasta tiedosta.

     3.2.2.2 LoD2-geometria

LoD2-geometriassa reaalimaailman silta mallinnetaan Sillan osa- (sillan kansi), Sillan rakenteellinen elementti- ja Sillan varuste -kohteiden koosteena.

Sivupinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman sillan sivupinnan muoto.

Yläpinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman sillan yläpinnan muoto.
 • Jos sillan kannen kaltevuus on muuttuva (sillan kansi on kupera), tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos sillan kansi on kiertyvä (esim. eritasoliittymissä/rampeissa), tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

Alapinnat:

 • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla, riippuen saatavilla olevasta tiedosta.
 • Ensisijaisesti pituus ja leveyssuunnassa tasapaksuna, jolloin paksuus on reaalimaailman sillan kannen suurin paksuus.
 • Toissijaisesti todellisen muodon ja korkeustason mukaisesti.
 • Jos sillan kannen kaltevuus on muuttuva (silta on kupera), tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos sillan kansi on kiertyvä (esim. eritasoliittymissä/rampeissa), tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

Rakenteelliset elementit ja varusteet:

 • Köysi mallinnetaan siten, että se kiinnittyy sillan kanteen ja välitukeen. Köysien päihin tulevat kiinnitysosat mallinnetaan osaksi köyttä.
 • Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat mallinnetaan pystysuorina pintoina tai yksinkertaisina, ohuina kappaleina. Tarkemmat yksityiskohdat tulevat mahdollisesti mukaan tekstuurissa (eli vain visuaalisena). Jos sillan kaiteen tms. ulottuvuudet tunnetaan, ne mallinnetaan koko ulottuvuudelta, myös sillan kannen ulkopuolelta. Jos ulottuvuuksia ei tunneta, ne mallinnetaan siten, että ne päättyvät sillan uloimpiin kohtiin.
 • Teräspalkit mallinnetaan yksinkertaistettuina, poikkileikkaukseltaan suurimman ulottuvuuden mukaisesti (bounding box).

Image20

Kuva 20. LoD2-geometriassa reaalimaailman silta mallinnetaan sillan kannen (Sillan osa -kohde) ja Sillan rakenteellinen elementti-, ja Sillan varuste -kohteiden koosteena. Alapinta voidaan mallintaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla, riippuen saatavilla olevasta tiedosta.

Image21

Kuva 21. Yksityiskohtaiset sillan rakenteelliset elementit mallinnetaan sulkeutuvina kappaleina niiden suurimman laajuuden mukaisesti.

     3.2.2.3 LoD3-geometria

LoD3-geometriassa reaalimaailman silta mallinnetaan Sillan osa- (sillan kansi), Sillan rakenteellinen elementti- ja Sillan varuste -kohteiden koosteena. Myös sillan kannen alapinnan muodot mallinnetaan.

Sivupinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman sillan sivupinnan muoto.

Yläpinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman sillan yläpinnan muoto.
 • Jos sillan kannen kaltevuus on muuttuva (sillan kansi on kupera), tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos sillan kansi on kiertyvä (esim. eritasoliittymissä/rampeissa), tallennetaan kolmioista koostuvana komposiittipintana.

Alapinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman sillan alapinnan muoto.

Rakenteelliset elementit ja varusteet:

 • Köysi mallinnetaan siten, että se kiinnittyy sillan kanteen ja välitukeen. Köysien päihin tulevat kiinnitysosat mallinnetaan osaksi köyttä.
 • Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat mallinnetaan pystysuorina pintoina tai yksinkertaisina, ohuina kappaleina. Tarkemmat yksityiskohdat tulevat mahdollisesti mukaan tekstuurissa (eli vain visuaalisena). Jos sillan kaiteen tms. ulottuvuudet tunnetaan, ne mallinnetaan koko ulottuvuudelta, myös sillan kannen ulkopuolelta. Jos ulottuvuuksia ei tunneta, ne mallinnetaan siten, että ne päättyvät sillan uloimpiin kohtiin.
 • Teräspalkit mallinnetaan poikkileikkaukseltaan suurimman ulottuvuuden mukaisesti (bounding box).

Image22

Kuva 22. LoD3-geometriassa reaalimaailman silta mallinnetaan Sillan osa- (sillan kansi), Sillan rakenteellinen elementti- ja Sillan varuste -kohteiden koosteena. Myös sillan kannen alapinnan muodot mallinnetaan.

   3.3 Tunneli

Image23

Kuva 23. Vasemmalla reaalimaailman tunneli ja oikealla järjestyksessä esimerkit tunnelin mallintamisesta Pinta-, LoD1-, LoD2- ja LoD3-geometrioina. Tunnelin osittamissäännöt on määritelty Liite 1:ssä.

Image24

Kuva 24. Geometriat tallennetaan Tunnelin osa-, Tunnelin rakenteellinen elementti-, ja Tunnelin varuste -kohteille. Tunneli-kohteella ei ole geometriaa. Tunnelin osa -kohteena mallinnetaan tunnelin sisätilaa.

    3.3.1 2,5D-geometriat

Taulukko 5. Tunnelin, Tunnelin osien, Tunnelin rakenteellisten elementtien, Tunnelin varusteiden ja Tunnelin korkojen mahdolliset 2,5D-geometriat.

2,5D-geometriat

Kohde

Piste

Pinta

Tunneli

Ei

Ei

Tunnelin osa

Ei

Kyllä

Tunnelin rakenteelliset elementit

Ei

Harkinnan mukaan

Tunnelin varusteet

Ei

Harkinnan mukaan

Tunnelin korko

Kyllä

Ei

     3.3.1.1 Piste-geometria

Pistegeometrioita käytetään vain Tunnelin korko -kohteille. Piste tallennetaan Pinta-geometrian korkeuteen. Tarkka korkeusluku ilmoitetaan ominaisuustietona.

     3.3.1.2 Pinta-geometria

Kaikkien Tunnelin osa, Tunnelin rakenteellinen elementti ja Tunnelin varuste -kohteiden Pinta-geometriat mallinnetaan kokonaisina. Päällekkäin olevien kohteiden Pinta-geometriat leikkaavat kokonaan tai osittain.

Pintojen reunaviiva:

 • Tunnelin osa -kohteella mallinnetaan tunnelin sisätilaa. Tunnelin osa -kohteet mallinnetaan niiden suurimpien 2D-ulottuvuuksien mukaisesti.
 • Tunnelin rakenteellinen elementti ja Tunnelin varuste -kohteet mallinnetaan niiden suurimpien 2D-ulottuvuuksien mukaisesti. Päällekkäisten kohteiden geometriat leikkaavat toisiaan.

Pintojen korkeus ja muoto:

 • Tallennetaan reaalimaailman tunnelin lattian korkeuteen.
 • Jos tunnelin kaltevuus on muuttuva (kupera tai kovera), tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos tunnelin pohja on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.
 • Tunnelin rakenteellinen elementti -kohteiden Pinta-geometriat tallennetaan Tunnelin osa -kohteen geometrian korkeuteen. Jos Tunnelin osa -kohteen geometria on kuperuuden/koveruuden vuoksi komposiittipinta, myös sitä leikkaavat Tunnelin rakenteellinen elementti ja Tunnelin varuste -kohteiden geometriat on jaettava komposiittipinnoiksi vastaavissa kohdissa (2,5D-geometriassa voi olla kussakin sijainnissa vain yksi korkeusarvo).

Image25

Kuva 25. Tunnelin mallintaminen Pinta-geometriana.

    3.3.2 3D-geometriat

Taulukko 6. Tunnelin, Tunnelin osien, Tunnelin rakenteellisten elementtien, Tunnelin varusteiden ja Tunnelin korkojen mahdolliset 3D-geometriat.

3D-geometriat

Kohde

LoD 1

LoD 2

LoD 3

Tunneli

Ei

Ei

Ei

Tunnelin osa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Tunnelin rakenteelliset elementit

Ei

Harkinnan mukaan

Kyllä

Tunnelin varusteet

Harkinnan mukaan

Harkinnan mukaan

Kyllä

Tunnelin korko

Ei

Ei

Ei

     3.3.2.1 LoD1-geometria

LoD1-geometriassa tunnelin sisätila mallinnetaan laatikkomallina suurimpien ulottuvuuksien mukaisesti. Tunnelin muoto esitetään tunnelin jokaisessa poikkileikkauksessa sen laajimpien ulottuvuuksien mukaisesti (bounding box). Tunnelin osa -kohteen päädyt voi tallentaa sulkevana pintana (closure surface), jolloin tunnelista tulee sulkeutuva kappale, tai vaihtoehtoisesti päädyt voi jättää tallentamatta.

Sivupinnat:

 • Tallennetaan pystysuorina pintoina tai komposiittipintoina.
 • Jos tunnelissa on mutka, tallennetaan komposiittipintana.

Yläpinnat:

 • Tallennetaan vaakatasoisina pintoina tai komposiittipintoina.
 • Tallennetaan kussakin pituussuunnan kohdassa leveyssuunnan ylimpään korkeuteen.
 • Jos tunnelin katto on pituussuunnassa kaltevuudeltaan muuttuva, tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos tunnelin katto on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

Alapinnat:

 • Tallennetaan vaakatasoisina pintoina tai komposiittipintoina.
 • Tunnelin osa -kohteen geometrian alapinta tallennetaan kussakin pituussuunnan kohdassa leveyssuunnan alimpaan korkeuteen.
 • Jos tunnelin kaltevuus on muuttuva (kupera tai kovera), tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos tunnelin pohja on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

Image26

Kuva 26. Tunnelin mallintaminen LoD1-geometriana.

     3.3.2.2 LoD2-geometria

LoD2-geometriassa reaalimaailman tunneli mallinnetaan Tunnelin osa ja Tunnelin rakenteellinen elementti -kohteiden koosteena. Katon muodot mallinnetaan.

Sivupinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman tunnelin sivupintojen muoto.
 • Jos tunnelissa on mutka, tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos tunnelin seinä on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

Yläpinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman tunnelin yläpintojen muoto.
 • Jos tunnelin katto on kaareva, tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos tunnelin katto on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

Alapinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman tunnelin alapintojen muoto.
 • Jos tunnelin kaltevuus on muuttuva (kupera tai kovera), tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos tunnelin pohja on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

Image27

Kuva 27. Tunnelin mallintaminen LoD2-geometriana. LoD2-tasolla mallinnetaan tunnelin katon todellinen muoto. Tunnelin seinämät voidaan mallintaa TunnelinRakenteellinenElementti-kohteina.

     3.3.2.3 LoD3-geometria

LoD3-geometriassa reaalimaailman tunneli mallinnetaan Tunnelin osa, Tunnelin rakenteellinen elementti ja Tunnelin varuste -kohteiden koosteena. Katon muodot mallinnetaan.

Sivupinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman tunnelin sivupintojen muoto.
 • Jos tunnelissa on mutka, tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos tunnelin seinä on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

Yläpinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman tunnelin yläpintojen muoto.
 • Jos tunnelin katto on kaareva, tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos tunnelin katto on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

Alapinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman tunnelin alapintojen muoto.
 • Jos tunnelin kaltevuus on muuttuva (kupera tai kovera), tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos tunnelin pohja on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

Image28

Kuva 28. Tunnelin mallintaminen LoD3-geometriana. LoD3-tasolla mallinnetaan tunnelin katon todellinen muoto. Tunnelin seinämät mallinnetaan Tunnelin rakenteellinen elementti -kohteina.

   3.4 Maanalainen tila

    3.4.1 2,5D-geometriat

Taulukko 7. Maanalaisen tilan, Maanalaisen tilan osien ja Maanalaisen tilan korkojen mahdolliset 2,5D-geometriat.

2,5D-geometriat

Kohde

Piste

Pinta

Maanalainen tila

Ei

Ei

Maanalaisen tilan osa

Ei

Kyllä

Maanalaisen tilan korko

Kyllä

Ei

     3.4.1.1 Piste-geometria

Pistegeometrioita käytetään vain Maanalaisen tilan korko -kohteille. Piste tallennetaan Pinta-geometrian korkeuteen. Tarkka korkeusluku ilmoitetaan ominaisuustietona.

     3.4.1.2 Pinta-geometria

Pinta-geometriat ovat 2,5-ulotteisia, vaakatasoisia tai kaltevia pintoja tai komposiittipintoja.

Pintojen reunaviiva:

 • Tallennetaan suurimman 2D-ulottuvuuden mukaisesti.

Pintojen korkeus ja muoto:

 • Tallennetaan reaalimaailman maanalaisen tilan alimpaan korkeuteen (jossa rakenne rajautuu maa-ainekseen).
 • Jos maanalaisen tilan pohjan kaltevuus on muuttuva, tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos maanalaisen tilan pohja on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

    3.4.2 3D-geometriat

Taulukko 8. Maanalaisen tilan, Maanalaisen tilan osien ja Maanalaisen tilan korkojen mahdolliset 3D-geometriat.

3D-geometriat

Kohde

LoD 1

LoD 2

LoD 3

Maanalainen tila

Ei

Ei

Ei

Maanalaisen tilan osa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Maanalaisen tilan korko

Ei

Ei

Ei

     3.4.2.1 LoD1-geometria

LoD1-geometriassa maanalainen tila mallinnetaan laatikkomallina. Maanalaisen tilan ollessa laajuudeltaan suuri tai muuten vaikeasti mallinnettavissa yhtenä kappaleena, voidaan geometria muodostaa komposiittikappaleena. Kaarevuuden oikaisusta syntyvä virhe ei saa vaikuttaa huomattavasti kohteen tunnistavuuteen.

Sivupinnat:

 • Tallennetaan pystysuorina pintoina.
 • Jos maanalaisessa tilassa on mutka (seinä on kaareva), tallennetaan komposiittipintana.

Yläpinnat:

 • Tallennetaan lähtökohtaisesti vaakatasoisena pintana. Jos vaakatasoisten pintojen käyttäminen johtaisi huomattavaan eroon reaalimaailman ja mallinnetun kohteen välillä, tallennetaan kaltevina pintoina.
 • Yläpinnan korkeus asetetaan ylimpään korkeuteen kattorakenteen ja maa-aineksen rajassa.

Alapinnat:

 • Tallennetaan lähtökohtaisesti vaakatasoisena pintana. Jos vaakatasoisten pintojen käyttäminen johtaisi huomattavaan eroon reaalimaailman ja mallinnetun kohteen välillä, tallennetaan kaltevina pintoina.
 • Alapinnan korkeus asetetaan alimpaan korkeuteen pohjarakenteen ja maa-aineksen rajassa.
     3.4.2.2 LoD2-geometria

LoD2-tasolla maanalaisten tilojen geometrioihin mallinnetaan mukaan suurimmat yksityiskohdat yksinkertaistetussa muodossa. Seiniä kuvaavien pintojen ei tarvitse olla pystysuoria.

Sivupinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman maanalaisen tilan muotoisina.
 • Jos maanalaisessa tilassa on mutka (seinä on kaareva), tallennetaan komposiittipintana.

Yläpinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman maanalaisen tilan muotoisina.
 • Jos maanalaisen tilan katto on kaareva, tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos maanalaisen tilan katto on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

Alapinnat:

 • Tallennetaan reaalimaailman maanalaisen tilan muotoisina.
 • Jos maanalaisen tilan kaltevuus on muuttuva (kupera tai kovera), tallennetaan komposiittipintana.
 • Jos maanalaisen tilan pohja on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.
     • 3.4.2.3 LoD3-geometria

  LoD3-tasolla maanalaisten tilojen geometriat mallinnetaan vastaamaan reaalimaailman geometrioita mahdollisimman tarkasti. Seiniä kuvaavien pintojen ei tarvitse olla pystysuoria.

  Sivupinnat:

  • Tallennetaan reaalimaailman maanalaisen tilan muotoisina.
  • Jos maanalaisen tilan seinä on pituussuuntaan kaareva, tallennetaan komposiittipintana.

  Yläpinnat:

  • Tallennetaan reaalimaailman maanalaisen tilan muotoisina.
  • Jos maanalaisen tilan katto on kaareva, tallennetaan komposiittipintana.
  • Jos maanalaisen tilan katto on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

  Alapinnat:

  • Tallennetaan reaalimaailman maanalaisen tilan muotoisina.
  • Jos maanalaisen tilan kaltevuus on muuttuva (kupera tai kovera), tallennetaan komposiittipintana.
  • Jos maanalaisen tilan pohja on kiertyvä, tallennetaan kolmioista komposiittipintana.

    3.5 Aita

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat
  • Murtoviiva
  • 3D-geometriat
  • LoD1
  • LoD2
  • LoD3

     3.5.1 2,5D-geometriat

      3.5.1.1 Murtoviiva-geometria

  Murtoviivan sijainti xy-tasossa.

  • Tallennetaan reaalimaailman aidan keskilinjan mukaisesti.

  Korkeus:

  • Reaalimaailman aidan yläpintaan.

     3.5.2 3D-geometriat

  Mallinnus voidaan tarvittaessa tehdä komposiittikappaleena. Kaarevat pinnat tallennetaan komposiittipintana.

      3.5.2.1 LoD1-geometria

  LoD1-tasolla oletetaan, että kohteen korkeus on tunnettu, mutta paksuus on tuntematon.

  Sivupinnat:

  • Tallennetaan pystytasoisina pintoina
  • Kappaleen paksuus on vakio: 0,1 metriä.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman aidan yläpintaan.

  Alapinnat:

  • Maanpinnan leikkaukseen
      3.5.2.2 LoD2-geometria

  LoD2-tasolla oletetaan, että kohteen korkeus ja paksuus ovat tunnettuja.

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman aidan sivupintaan.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman aidan yläpintaan.

  Alapinnat:

  • Maanpinnan leikkaukseen.
      3.5.2.3 LoD3-geometria

  LoD3-tasolla oletetaan, että kohteen korkeus ja paksuus ovat tunnettuja. Aita on mahdollista kuvata yksityiskohtaisesti, esimerkiksi verkkomaista aitaa kuvaavana kappaleena.

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman aidan sivupintaan.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman aidan yläpintaan.

  Alapinnat:

  • Maanpinnan leikkaukseen.

    3.6 Portti

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat (vain toinen seuraavista)
  • Piste
  • Murtoviiva
  • 3D-geometriat
  • LoD1
  • LoD2
  • LoD3

     3.6.1 2,5D-geometriat

      3.6.1.1 Piste-geometria

  Pisteen sijainti:

  • Reaalimaailman portin keskipiste.

  Pisteen korkeus:

  • Maanpinnan taso kohteen keskipisteessä.
      3.6.1.2 Murtoviiva-geometria

  Murtoviivan sijainti xy-tasossa:

  • Tallennetaan reaalimaailman portin keskilinjan mukaisesti.

  Korkeus:

  • Reaalimaailman portin yläpintaan.

     3.6.2 3D-geometriat

  Mallinnus voidaan tarvittaessa tehdä komposiittikappaleena. Kaarevat pinnat tallennetaan komposiittipintana.

      3.6.2.1 LoD1-geometria

  LoD1-tasolla oletetaan, että kohteen korkeus on tunnettu, mutta paksuus on tuntematon.

  Sivupinnat:

  • Tallennetaan pystytasoina pintoina.
  • Kappaleen paksuus on vakio: 0,1 metriä.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman portin yläpintaan.

  Alapinnat:

  • Maanpinnan leikkaukseen.
      3.6.2.2 LoD2-geometria

  LoD2-tasolla oletetaan, että kohteen korkeus ja paksuus ovat tunnettuja.

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman portin sivupintaan.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman portin yläpintaan.

  Alapinnat:

  • Maanpinnan leikkaukseen.
      3.6.2.3 LoD3-geometria

  LoD3-tasolla oletetaan, että kohteen korkeus ja paksuus ovat tunnettuja. Portti on mahdollista kuvata yksityiskohtaisesti, esimerkiksi ristikkoporttia kuvaavana kappaleena.

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman portin sivupintaan.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman portin yläpintaan.

  Alapinnat:

  • Maanpinnan leikkaukseen.

    3.7 Kaide

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat
  • Murtoviiva
  • 3D-geometriat
  • LoD1
  • LoD2
  • LoD3

     3.7.1 2,5D-geometriat

      3.7.1.1 Murtoviiva

  Murtoviivan sijainti xy-tasossa:

  • Tallennetaan reaalimaailman kaiteen keskilinjan mukaisesti.

  Korkeus:

  • Reaalimaailman kaiteen yläpintaan.

     3.7.2 3D-geometriat

      3.7.2.1 LoD1-geometria

  LoD1-tasolla oletetaan, että kohteen korkeus on tunnettu, mutta paksuus on tuntematon.

  Sivupinnat:

  • Tallennetaan pystytasoisina pintoina.
  • Kappaleen paksuus on vakio: 0,1 metriä.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman kaiteen yläpintaan.

  Alapinnat:

  • Maanpinnan leikkaukseen.
      3.7.2.2 LoD2-geometria

  LoD2-tasolla oletetaan, että kohteen korkeus ja paksuus ovat tunnettuja.

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman kaiteen sivupintaan.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman kaiteen yläpintaan.

  Alapinnat:

  • Maanpinnan leikkaukseen.
      3.7.2.3 LoD3-geometria

  LoD3-tasolla oletetaan, että kohteen korkeus ja paksuus ovat tunnettuja. Kaide on mahdollista kuvata yksityiskohtaisesti, esimerkiksi suojakaiteen tarkkaa muotoa kuvaavana kappaleena.

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman kaiteen sivupintaan.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman kaiteen yläpintaan.

  Alapinnat:

  • Maanpinnan leikkaukseen.

    3.8 Allas

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat
  • Pinta
  • 3D-geometriat
  • 3D-geometria (ei LoD-tasoja)

     3.8.1 2,5D-geometriat

      3.8.1.1 Pinta-geometria

  Pintojen reunaviiva:

  • Tallennetaan suurimman 2D-ulottuvuuden mukaisesti.
  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
  • Ensisijaisesti altaan reunuksen ulkoreunaan.
  • Toissijaisesti altaassa olevat nesteen reunaan.
  • Jos altaassa on saaria, ne mallinnetaan ”aukkona” altaassa. Saaria ei mallinneta erillisinä kohteina.

  Pintojen korkeus:

  • Reunuksen alin harjakorkeus, eli korkeus jonka ylittävä neste vuotaa pois altaasta.

     3.8.2 3D-geometriat

      3.8.2.1 3D-geometria

  Sivupinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
  • Ensisijaisesti altaan reunuksen ulkoreunaan.
  • Toissijaisesti altaassa olevat nesteen reunaan.
  • Jos altaassa on saaria, ne mallinnetaan ”aukkona” altaassa. Saaria ei mallinneta erillisinä kohteina.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman altaan mukaisesti.
  • Mahdollinen reunus reaalimaailman altaan mukaisesti
  • Vedenpinta reaalimaailman altaan mukaisesti

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman altaan pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoisena pintana korkeutena altaan ja maanpinnan leikkauskorkeus.

    3.9 Laituri

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat (vain toinen seuraavista)
  • Murtoviiva
  • Pinta
  • 3D-geometriat
  • 3D-geometria (ei LoD-tasoja)

     3.9.1 2,5D-geometriat

      3.9.1.1 Murtoviiva-geometria

  Murtoviivan sijainti xy-tasossa.

  • Tallennetaan reaalimaailman laiturin keskilinjan mukaisesti. Jos rantaviivan suuntaisen laiturin maanpuoleista rajaa ei tunneta, murtoviiva tallennetaan rantaviivaan.

  Korkeus:

  • Korkeus laiturin pään ja maanpinnan leikkauksessa.
      3.9.1.2 Pinta-geometria

  Pintojen reunaviiva:

  • Reaalimaailman laiturin ulkoreunojen mukaisesti.

  Pintojen korkeus:

  • Korkeus laiturin pään ja maanpinnan leikkauksessa.

     3.9.2 3D-geometriat

      3.9.2.1 3D-geometria

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman laiturin sivupintaan.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman laiturin yläpintaan.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman laiturin pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus laiturin ja vedenpinnan leikkauksen korkeuteen.

    3.10 Piippu

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat (vain toinen seuraavista)
  • Piste
  • Pinta
  • 3D-geometriat
  • LoD1
  • LoD2
  • LoD3

     3.10.1 2,5D-geometriat

      3.10.1.1 Piste-geometria

  Pisteen sijainti:

  • Reaalimaailman piipun keskipiste.

  Pisteen korkeus:

  • Maanpinnan taso kohteen keskipisteessä.
      3.10.1.2 Pinta-geometria

  Pintojen reunaviiva:

  • Reaalimaailman piipun ulkoreunojen mukaisesti piipun ja maanpinnan leikkauksen korkeudessa.

  Pintojen korkeus:

  • Alin korkeus maanpinnan leikkauksessa.

     3.10.2 3D-geometriat

      3.10.2.1 LoD1-geometria

  Sivupinnat:

  • Pystysuorina pintoina
  • Reaalimaailman piipun ulkoreunojen mukaisesti piipun ja maanpinnan leikkauksen korkeudessa.

  Yläpinnat:

  • Vaakatasoinen pinta reaalimaailman piipun ylimpään korkeuteen.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman piipun pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus piipun ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.
      3.10.2.2 LoD2-geometria

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman piipun ulkoreunojen mukaisesti.

  Yläpinnat:

  • Vaakatasoinen pinta reaalimaailman piipun ylimpään korkeuteen.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman piipun pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus piipun ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.
      3.10.2.3 LoD3-geometria

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman piipun ulkoreunojen mukaisesti.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman piipun yläpinnan mukaisesti.
  • Piipulle mallinnetaan myös sisäpuoli.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman piipun pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus piipun ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.

    3.11 Pylväs

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat
  • Piste
  • 3D-geometriat
  • 3D-geometria (ei LoD-tasoja)

     3.11.1 2,5D-geometriat

      3.11.1.1 Piste-geometria

  Pisteen sijainti:

  • Reaalimaailman pylvään keskipiste.

  Pisteen korkeus:

  • Maanpinnan taso kohteen keskipisteessä.
    • 3.11.2 3D-geometriat

      3.11.2.1 3D-geometria

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman pylvään ulkoreunojen mukaisesti.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman pylvään yläpinnan mukaisesti.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman pylvään pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus pylvään ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.

    3.12 Masto

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat (vain toinen seuraavista)
  • Piste
  • Pinta
  • 3D-geometriat
  • 3D-geometria (ei LoD-tasoja)

     3.12.1 2,5D-geometriat

      3.12.1.1 Piste-geometria

  Pisteen sijainti:

  • Reaalimaailman maston keskipiste.

  Pisteen korkeus:

  • Maanpinnan taso kohteen keskipisteessä.
      3.12.1.2 Pinta-geometria

  Pintojen reunaviiva:

  • Reaalimaailman maston ulkoreunojen mukaisesti piipun ja maanpinnan leikkauksen korkeudessa.

  Pintojen korkeus:

  • Alin korkeus maanpinnan leikkauksessa.

     3.12.2 3D-geometriat

      3.12.2.1 3D-geometria

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman maston ulkoreunojen mukaisesti.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman maston yläpinnan mukaisesti.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman maston pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus maston ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.

    3.13 Portaali

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat
  • Murtoviiva
  • 3D-geometriat
  • 3D-geometria (ei LoD-tasoja)

     3.13.1 2,5D-geometriat

      3.13.1.1 Murtoviiva-geometria

  Murtoviivan sijainti xy-tasossa.

  • Tallennetaan reaalimaailman portaalin keskilinjan mukaisesti.

  Korkeus:

  • Portaalin päältä.

     3.13.2 3D-geometriat

      3.13.2.1 3D-geometria

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman portaalin ulkoreunojen mukaisesti.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman portaalin yläpinnan mukaisesti.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman portaalin pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus portaalin ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.

    3.14 Torni

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat (vain toinen seuraavista)
  • Piste (pinta-ala on alle 5 m²)
  • Pinta (pinta-ala on vähintään 5 m²)
  • 3D-geometriat
  • LoD1
  • LoD2
  • LoD3

     3.14.1 2,5D-geometriat

      3.14.1.1 Piste-geometria

  Pisteen sijainti:

  • Reaalimaailman tornin keskipiste.

  Pisteen korkeus:

  • Maanpinnan taso kohteen keskipisteessä.
      3.14.1.2 Pinta-geometria

  Pintojen reunaviiva:

  • Reaalimaailman tornin ulkolaidoilla uloimman ulkoseinäpinnan mukaisesti.

  Pintojen korkeus:

  • Alin korkeus maanpinnan leikkauksessa.

     3.14.2 3D-geometriat

      3.14.2.1 LoD1-geometria

  Sivupinnat:

  • Pystysuorina pintoina
  • Reaalimaailman tornin ulkolaidoilla uloimman ulkoseinäpinnan mukaisesti.

  Yläpinnat:

  • Vaakatasoinen pinta reaalimaailman tornin ylimpään korkeuteen.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman tornin pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus tornin ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.
      3.14.2.2 LoD2-geometria

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman tornin ulkoreunojen mukaisesti.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman tornin yläpinnan mukaisesti, mutta ilman yksityiskohtia.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman tornin pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus tornin ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.
      3.14.2.3 LoD3-geometria

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman tornin ulkoreunojen mukaisesti.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman tornin yläpinnan mukaisesti yksityiskohtaisesti.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman tornin pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus tornin ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.

    3.15 Kaivo

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat
  • Piste
  • 3D-geometriat
  • LoD1
  • LoD2
  • LoD3

     3.15.1 2,5D-geometriat

      3.15.1.1 Piste-geometria

  Pisteen sijainti:

  • Reaalimaailman kaivon keskipiste.

  Pisteen korkeus:

  • Maanpinnan taso kohteen keskipisteessä.

     3.15.2 3D-geometriat

      3.15.2.1 LoD1-geometria

  LoD1-tasolla kaivosta mallinnetaan vain sen maanpäällinen osa. Maanpäällinen osa mallinnetaan laatikkomallina.

  Sivupinnat:

  • Pystytasoisina pintoina
  • Reaalimaailman kaivon ulkoreunojen mukaisesti kaivon ja maanpinnan leikkauksen korkeudessa.

  Yläpinnat:

  • Vaakatasoinen pinta reaalimaailman kaivon ylimpään korkeuteen.

  Alapinnat:

  • Vaakatasoinen pinta, jonka korkeus kaivon ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.
      3.15.2.2 LoD2-geometria

  LoD2-tasolla kaivon maanpäällinen osa mallinnetaan sen yksinkertaisten muotojen mukaan.

  Sivupinnat:

  • Maanpinnan yläpuolella reaalimaailman kaivon mukaisesti ilman yksityiskohtia.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman kaivon mukaisesti ilman yksityiskohtia.

  Alapinnat:

  • Kaivon pituussuuntaan nähden kohtisuora pinta.
      3.15.2.3 LoD3-geometria

  LoD3-tasolla kaivon maanpäällinen osa mallinnetaan vastaamaan mahdollisimman tarkasti reaalimaailman kohdetta.

  Sivupinnat:

  • Maanpinnan yläpuolella reaalimaailman kaivon mukaisesti.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman kaivon mukaisesti.

  Alapinnat:

  • Kaivon pituussuuntaan nähden kohtisuora pinta.

    3.16 Portaat tai esteettömyysluiska

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat
  • Pinta
  • 3D-geometriat
  • LoD1
  • LoD2
  • LoD3

  Image29

  Kuva 29. Vasemmalla reaalimaailman portaat ja oikealla järjestyksessä esimerkit portaiden mallintamisesta Pinta-, LoD1-, LoD2- ja LoD3-geometrioina.

     3.16.1 2,5D-geometriat

      3.16.1.1 Pinta-geometria

  Mallinnetaan kaltevana pintana tai komposiittipintana ilman askelmia.

  Pintojen reunaviiva:

  • Reaalimaailman portaiden tai esteettömyysluiskan ulkoreunojen mukaisesti.
  • Alapäässä lähtien maanpinnan leikkauskohdasta.
  • Yläpäässä lähtien maanpinnan leikkauskohdasta. Myös ylimmän askelman yläpinta mallinnetaan.

  Pintojen korkeus:

  • Yläpään (sisältäen ylimmän askelman yläpinnan) ja maanpinnan leikkauksesta alapään maanpinnan leikkaukseen.
  • Askelmia suuremmat tasanteet vaakatasoisena pintana reaalimaailman kohteen mukaiseen korkeuteen
  • Ylimmän askelman yläpinta mallinnetaan vaakatasoisena pintana reaalimaailman kohteen mukaiseen korkeuteen.

  Image30

  Kuva 30. Vasemmalla reaalimaailman portaat ja oikealla Pinta-geometriat.

     3.16.2 3D-geometriat

      3.16.2.1 LoD1-geometria

  Mallinnetaan kaltevana pintana tai komposiittipintana ilman askelmia.

  Sivupinnat:

  • Pystysuorina pintoina.

  Yläpinnat:

  • Ilman askelmia kaltevana pintana tai pintakomposiittina.
  • Askelmia suuremmat tasanteet vaakatasoisena pintana reaalimaailman kohteen mukaiseen korkeuteen.
  • Ylimmän askelman yläpinta mallinnetaan vaakatasoisena pintana reaalimaailman kohteen mukaiseen korkeuteen.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman portaiden tai esteettömyysluiskan pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus portaiden tai esteettömyysluiskan ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.

  Image31

  Kuva 31. Vasemmalla reaalimaailman portaat ja oikealla vaihtoehtoiset LoD1-geometriat.

      3.16.2.2 LoD2-geometria

  Mallinnetaan askelmat, mutta ei muita yksityiskohtia.

  Sivupinnat:

  • Pystysuorina pintoina.

  Yläpinnat:

  • Askelmat vaakatasoisina pintoina.
  • Askelmia suuremmat tasanteet vaakatasoisena pintana reaalimaailman kohteen mukaiseen korkeuteen.
  • Ylimmän askelman yläpinta mallinnetaan vaakatasoisena pintana reaalimaailman kohteen mukaiseen korkeuteen.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman portaiden tai esteettömyysluiskan pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus portaiden tai esteettömyysluiskan ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.

  Image32

  Kuva 32. Vasemmalla reaalimaailman portaat ja oikealla vaihtoehtoiset LoD2-geometriat.

      3.16.2.3 LoD3-geometria

  Mallinnetaan askelmat ja muut yksityiskohdat, kuten kaiteet.

  Sivupinnat:

  • Pystysuorina pintoina.

  Yläpinnat:

  • Askelmat vaakatasoisina pintoina.
  • Askelmia suuremmat tasanteet vaakatasoisena pintana reaalimaailman kohteen mukaiseen korkeuteen.
  • Ylimmän askelman yläpinta mallinnetaan vaakatasoisena pintana reaalimaailman kohteen mukaiseen korkeuteen.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman portaiden tai esteettömyysluiskan pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus portaiden tai esteettömyysluiskan ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.

  Image33

  Kuva 33. Vasemmalla reaalimaailman portaat ja oikealla vaihtoehtoiset LoD3-geometriat.

    3.17 Luiska

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat
  • Pinta
  • 3D-geometriat
  • LoD1
  • LoD2
  • LoD3

     3.17.1 2,5D-geometriat

      3.17.1.1 Pinta-geometria

  Mallinnetaan kaltevana pintana tai komposiittipintana.

  Pintojen reunaviiva:

  • Reaalimaailman luiskan ulkoreunojen mukaisesti.
  • Päissä lähtien maanpinnan leikkauskohdasta.

  Pintojen korkeus:

  • Yläpään maanpinnan leikkauksesta alapään maanpinnan leikkaukseen.
  • Tasanteet vaakatasoisena pintana reaalimaailman kohteen mukaiseen korkeuteen

     3.17.2 3D-geometriat

      3.17.2.1 LoD1-geometria

  Sivupinnat:

  • Pystysuorina pintoina.

  Yläpinnat:

  • Kaltevana pintana tai pintakomposiittina.
  • Tasanteet vaakatasoisena pintana reaalimaailman kohteen mukaiseen korkeuteen.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman luiskan pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus luiskan ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.
      3.17.2.2 LoD2-geometria

  Sivupinnat:

  • Pystysuorina pintoina.

  Yläpinnat:

  • Kaltevana pintana tai pintakomposiittina.
  • Tasanteet vaakatasoisena pintana reaalimaailman kohteen mukaiseen korkeuteen.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman luiskan pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus luiskan ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.
      3.17.2.3 LoD3-geometria

  Mallinnetaan yksityiskohdat, kuten kaiteet.

  Sivupinnat:

  • Pystysuorina pintoina

  Yläpinnat:

  • Kaltevana pintana tai pintakomposiittina.
  • Tasanteet vaakatasoisena pintana reaalimaailman kohteen mukaiseen korkeuteen.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman luiskan pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus luiskan ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.

    3.18 Pato

  Mahdolliset geometriat:

  • 2,5D-geometriat (vain toinen seuraavista)
  • Murtoviiva (kun pato on virtauksen suuntaiselta leveydeltään alle 5 metriä)
  • Pinta (kun pato on virtauksen suuntaiselta leveydeltään vähintään 5 metriä)
  • 3D-geometriat
  • LoD1
  • LoD2
  • LoD3

     3.18.1 2,5D-geometriat

      3.18.1.1 Murtoviiva-geometria

  Murtoviivan sijainti xy-tasossa.

  • Tallennetaan reaalimaailman padon keskilinjan mukaisesti.

  Korkeus:

  • Padon yläosan alin korkeus eli korkeus, jonka ylittävä neste kulkee padon yli.
      3.18.1.2 Pinta-geometria

  Mallinnetaan pintana tai komposiittipintana.

  Pintojen reunaviiva:

  • Reaalimaailman padon ulkoreunojen mukaisesti rajautuen maanpinnan tai vedenpinnan leikkauskohtiin.

  Pintojen korkeus:

  • Padon yläosan alin korkeus eli korkeus, jonka ylittävä neste kulkee padon yli.

     3.18.2 3D-geometriat

      3.18.2.1 LoD1-geometria

  Sivupinnat:

  • Pystysuorina pintoina
  • Reaalimaailman padon ulkoreunojen mukaisesti rajautuen maanpinnan tai vedenpinnan leikkauskohtiin.

  Yläpinnat:

  • Vaakatasoisena pintana reaalimaailman padon suurimpaan korkeuteen.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman padon pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus padon ja maanpinnan/vedenpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.
      3.18.2.2 LoD2-geometria

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman padon mukaisesti ilman yksityiskohtia

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman padon mukaisesti ilman yksityiskohtia.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman padon pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus padon ja maanpinnan/vedenpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.
      3.18.2.3 LoD3-geometria

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman padon mukaisesti yksityiskohtaisesti.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman padon mukaisesti yksityiskohtaisesti.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman padon pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus padon ja maanpinnan/vedenpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.

    3.19 Muu rakennelma

  Taulukko 9. Muiden rakennelmien mahdolliset 2,5D- ja 3D-geometriat.

  Geometriat

  2,5D-geometriat (yhdellä kohteella vain yksi 2,5D-geometria)

  3D-geometria

  Kohde

  Piste

  Murtoviiva

  Pinta

  Kappale

  Aurinkokeräin

  Kyllä

  Ei

  Kyllä

  Ei

  Mainosrakennelma

  Kyllä

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Ilmarata

  Ei

  Kyllä

  Ei

  Kyllä

  Kuljetusrata

  Ei

  Kyllä

  Ei

  Ei

  Tukivaijeri

  Ei

  Kyllä

  Ei

  Ei

  Uittolaite

  Kyllä

  Ei

  Ei

  Ei

  Veneenlaskupaikka

  Kyllä

  Ei

  Ei

  Ei

  Vedenottopaikka

  Kyllä

  Ei

  Ei

  Ei

  Jakokaappi

  Kyllä

  Ei

  Kyllä

  Ei

  Nosturi

  Ei

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Aurinkopaneeli

  Kyllä

  Ei

  Kyllä

  Ei

  Hyppyrimäki

  Ei

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Huvipuistolaite

  Ei

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Tulentekopaikka

  Kyllä

  Ei

  Ei

  Ei

  Katsomo

  Ei

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Kaupunkipuu

  Kyllä

  Ei

  Ei

  Ei

  Aallonmurtaja

  Ei

  Kyllä jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  -Kohde on leveydeltään alle 5 m

  Kyllä jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  -Kohde on leveydeltään vähintään 5 m

  Kyllä jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  -Kohde on leveydeltään vähintään 5 m

  Rautatien asemalaituri

  Ei

  Kyllä jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  -Kohde ei ole havaittavissa sulkeutuvana alueena

  Kyllä jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  -Kohde on havaittavissa sulkeutuvana alueena

  Kyllä jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  -Kohde on havaittavissa sulkeutuvana kappaleena

  Muistomerkki

  Kyllä

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Patsas

  Kyllä

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Taideteos

  Kyllä

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Suihkulähde tai suihkukaivo

  Kyllä

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Tervahauta, miilu tai kalkkiuuni

  Kyllä

  Ei

  Ei

  Ei

  Raunio

  Ei

  Kyllä jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  -Kohde ei ole havaittavissa sulkeutuvana alueena

  Kyllä jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  -Kohde on havaittavissa sulkeutuvana alueena

  Kyllä jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  -Kohde on havaittavissa sulkeutuvana kappaleena

  Juoksuhauta

  Ei

  Kyllä

  Ei

  Ei

  Uittoränni

  Ei

  Kyllä

  Ei

  Ei

  Korsu

  Kyllä

  Ei

  Ei

  Ei

  Joukkoliikenteen pysäkkikatos

  Kyllä

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Katos

  Ei

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Kota, laavu tai kammi

  Kyllä

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Keittokatos

  Kyllä

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Maakellari

  Ei

  Ei

  Kyllä

  Kyllä

  Muu rakennelma

  Kyllä

  Kyllä

  Kyllä

  Kyllä

     3.19.1 2,5D-geometriat

      3.19.1.1 Piste-geometria

  Pisteen sijainti:

  • Reaalimaailman kohteen keskipiste.

  Pisteen korkeus:

  • Maanpinnan taso kohteen keskipisteessä.
      3.19.1.2 Murtoviiva-geometria

  Murtoviivan sijainti xy-tasossa.

  • Tallennetaan kohteesta riippuen:
  • Reaalimaailman kohteen keskilinjan mukaisesti.
  • Reaalimaailman kohteen reunan mukaisesti maanpinnan leikkauksen korkeudelta

  Korkeus:

  • Reaalimaailman kohteen ja maanpinnan leikkauksen korkeus.
      3.19.1.3 Pinta-geometria

  Pintojen reunaviiva:

  • Tallennetaan reaalimaailman kohteen reunan mukaisesti maanpinnan leikkauksen korkeudelta.

  Pintojen korkeus:

  • Alin korkeus maanpinnan leikkauksessa

     3.19.2 3D-geometriat

      3.19.2.1 3D-geometria

  Sivupinnat:

  • Reaalimaailman kohteen ulkoreunojen mukaisesti.

  Yläpinnat:

  • Reaalimaailman kohteen yläpinnan mukaisesti.

  Alapinnat:

  • Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
  • Ensisijaisesti reaalimaailman kohteen pohjan mukaisesti.
  • Toissijaisesti vaakatasoinen pinta, jonka korkeus reaalimaailman kohteen ja maanpinnan leikkauksen alimpaan korkeuteen.