JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut

Liite 1. Karttakuvapalvelujen kuvaukset

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 9.10.2019
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Tässä liitteessä on kuvattu kuntien teknisen ja ympäristötoimen karttakuvapalveluita.

  1 Kantakartta

Kuvaus

Asemakaavan pohjakartta

WMS kentät

Name

Pakollinen arvo, joka on ”Kantakartta”

Title

Vapaaehtoinen kuvaus aineistosta, esimerkiksi ”Kunnan X kantakartta”

Abstract

Tarkempi ja pidempi kuvaus aineistosta.

Keywords

Vähintään arvo ”kantakartta”

Styles

Oletusarvona kuvaustekniikka, jossa kantakartan kaikki kohteet näkyvissä, niin kuin ne on esitetty asemakaavan pohjakartassa.

  2 Kantakartan maastotiedot

Kuvaus

Kantakartan maastotiedot (ei sisällä kiinteistörajoja, voidaan käyttää KTJ:n taustakarttana)

WMS kentät

Name

Pakollinen arvo, joka on ”KantakarttaMaastotiedot”

Title

Vapaaehtoinen kuvaus aineistosta, esimerkiksi ”Kunnan X kantakartan maastotiedot”

Abstract

Tarkempi ja pidempi kuvaus aineistosta.

Keywords

Vähintään arvot ”kantakartta”,”maastotiedot”

Styles

Oletusarvona kuvaustekniikka, jossa kantakartan maastotiedot on esitetty asemakaavan pohjakartassa.

  3 Opaskartta

Kuvaus

Kunnan opaskartta

WMS kentät

Name

Pakollinen arvo, joka on ”Opaskartta”

Title

Vapaaehtoinen kuvaus aineistosta, esimerkiksi ”Kunnan X opaskartta”

Abstract

Tarkempi ja pidempi kuvaus aineistosta.

Keywords

Vähintään arvot ”opaskartta”

Styles

Oletusarvona kuvaustekniikka, jota on käytetty kunnan opaskartan painetussa ja/tai verkkoversioissa.

  4 Asemakaavat

   4.1 Asemakaavoituksen hakemistokartat

Kuvaus

Hakemistokartta, jossa esitetään voimassaolevat asemakaavat. Kartalla voidaan myös esittää vireillä olevat asemakaavat ja kaavojen työohjelmat

WMS kentät

Name

Pakollinen arvo, joka on ”AsemakaavojenHakemistokartta”

Title

Vapaaehtoinen kuvaus aineistosta, esimerkiksi ”Kunnan X asemakaavojen hakemistokartta”

Abstract

Tarkempi ja pidempi kuvaus aineistosta.

Keywords

Vähintään arvo ”asemakaava”

Styles

Hakemistokartalle sopiva kuvaustekniikka (ks. oheinen kuva). Kuvassa on esitetty myös mitä WMS:n GetFeatureInfo-kyselyn vastaus voi pitää sisällään.

Image1

   4.2 Ajantasa-asemakaava

Kuvaus

Voimassa olevista asemakaavoista muodostettu asemakaavojen yhdistelmä

WMS kentät

Name

Pakollinen arvo, joka on ”AjantasaAsemakaava”

Title

Vapaaehtoinen kuvaus aineistosta, esimerkiksi ”Kunnan X voimassa olevat asemakaavat”

Abstract

Tarkempi ja pidempi kuvaus aineistosta.

Keywords

Vähintään arvo ”asemakaava”

Styles

Oletusarvona kuvaustekniikka, jota on käytetty asemakaavan virallisissa asiakirjoissa

  5 Yleiskaavat

   5.1 Yleiskaavojen hakemistokartta

Kuvaus

Hakemistokartta, jossa esitetään voimassaolevat yleiskaavat. Kartalla voidaan myös esittää vireillä olevat yleiskaavat ja kaavojen työohjelmat

WMS kentät

Name

Pakollinen arvo, joka on ”YleiskaavojenHakemistokartta”

Title

Vapaaehtoinen kuvaus aineistosta, esimerkiksi ”Kunnan X yleiskaavojen hakemistokartta”

Abstract

Tarkempi ja pidempi kuvaus aineistosta.

Keywords

Vähintään arvo ”yleiskaava”

Styles

Hakemistokartalle sopiva kuvaustekniikka (ks. oheinen kuva). Kuvassa on esitetty myös mitä WMS:n GetFeatureInfo-kyselyn vastaus voi pitää sisällään.

Image2

   5.2 Yleiskaavat

Kuvaus

Kukin yleiskaava julkaistaan omana, yksittäisenä karttatasona.

WMS kentät

Name

Pakollinen arvo, joka on yleiskaavan nimi

Title

Vapaaehtoinen kuvaus aineistosta, esimerkiksi ”Kunnan X yleiskaava vuodelta 2018”.

Abstract

Tarkempi ja pidempi kuvaus aineistosta.

Keywords

Vähintään arvo ”yleiskaava”

Styles

Oletusarvona kuvaustekniikka, jota on käytetty yleiskaavan virallisissa asiakirjoissa

   5.3 Yleiskaavojen yhdistelmä

Voimassaolevista yleiskaavoista voidaan laatia yhdistelmä. Yleiskaavat voivat olla päällekkäisiä, täydentäviä ja tarkentavia, joten yksiselitteisen yleiskaavojen yhdistelmän tekeminen voi olla vaikea tai jopa mahdoton tehtävä. Yleiskaavojen yhdistelmän laatimista on kussakin tapauksessa harkittava erikseen.

Kuvaus

Voimassaolevista yleiskaavoista tuotettu yhdistelmä

WMS kentät

Name

Pakollinen arvo, joka on ”YleiskaavaYhdistelma”

Title

Vapaaehtoinen kuvaus aineistosta, esimerkiksi ”Kunnan X yleiskaavojen yhdistelmä”.

Abstract

Tarkempi ja pidempi kuvaus aineistosta.

Keywords

Vähintään arvo ”yleiskaava”. Voidaan käyttää myös ”yhdistelmä yleiskaava”

Styles

Oletusarvona kuvaustekniikka, jota on käytetty kunkin yleiskaavan virallisissa asiakirjoissa. Yleiskaavojen yhdistelmässä ei tarkoitus yhdenmukaistaa eri yleiskaavojen kuvaustekniikkaa. Esimerkiksi tästä syystä voi olla tarkoituksenmukaista olla tekemättä yleiskaavojen yhdistelmää vaan julkaista kukin yleiskaava omana karttatasonaan.

  6 Ortoilmakuvat

Kuvaus

Uusimmista ortoilmakuvista muodostettu yhdistelmä. Eri vuosina otetut ilmakuvat voidaan julkaista vuosittaisina yhdistelminä, esimerkiksi Ortoilmakuva_2016.

WMS kentät

Name

Pakollinen arvo, joka on ”Ortoilmakuva”

Title

Vapaaehtoinen kuvaus aineistosta, esimerkiksi ”Kunnan X ortoilmakuvien yhdistelmä vuodelta 2012” tai ” ”Kunnan X ortoilmakuvien yhdistelmä vuosilta 2011 ja 2012”

Abstract

Tarkempi ja pidempi kuvaus aineistosta, erityisesti ortoilmakuvien osalta on hyvä mainita jos ortoilmakuvat on otettu eri vuosina.

Keywords

Vähintään arvot ”ortoilmakuvakuva” ja ortoilmakuvien ottovuosi/-vuodet

Styles

Oletusarvoisesti värillinen kuvaustekniikka. Voidaan julkaista myös harmaasävykuvat.

   6.1 Ortoilmakuvien hakemistokartta

Kuvaus

Ortoilmakuvien yhdistelmässä käytettyjen ortoilmakuvien hakemistokartta. Sisältää tiedot eri kuvausajankohdista

WMS kentät

Name

Pakollinen arvo, joka on ”OrtoilmakuvaHakemistokartta”

Title

Vapaaehtoinen kuvaus aineistosta, esimerkiksi ”Kunnan X ortoilmakuvien yhdistelmän hakemistokartta”

Abstract

Tarkempi ja pidempi kuvaus aineistosta.

Keywords

Vähintään arvot ”ortoilmakuvahakemisto” ja ”ortoilmakuva”

Styles

Monikulmioista muodostettu teemakartta, jossa eri kuvausalueiden rajaviivat erottuvat selvästi. Kuvausalueille voidaan sijoittaa teksti, josta ilmenee kuvausvuosi. Monikulmioiden täyttöväriä ei käytetä vaan täyttöväri on läpinäkyvä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää täyttökuviota (esimerkiksi vinoviivasto), jos halutaan erottaa eri vuosina otetut ortoilmakuvat.